Szintetikus etológia (BIO/2/11)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása, részvétel a vitában. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
A tantárgy oktatásának módja: rövid témafelvetést követően, folyóirat cikkek megbeszélése, vita
Konzultációs lehetőségek: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Shettleworth, S. Cognition, behaviour and evolution

A tantárgy tematikája:
1. Hogyan mérjük a viselkedést etológiai módszerekkel
2. Hogyan modellezzük a viselkedést az etológiában
3. Az elme pszichológiai modelljei
4. Biorobotika, szociális robotok, etorobotika (állat/ember – robot interakció
5. Kimeras, virtuális világok
6. Komjuterek, programok mint az agy/elme modelljei
7. Jövő lehetőségei