MSc mesterszak

A Tanszéken oktatott tantárgyak az őszi félévben:

Kutatásmódszertan gyakorlat (kutmodub17gm)
Viselkedésökológia gyakorlat (bb2n6e04)
Viselkedésbiológia gyakorlat (visbiob17la)
Szociális tanulás előadás (bbbn9107), (szoctasb17em)

A Tanszéken oktatott tantárgyak a tavaszi félévben:

Állatjólét előadás (bb2n1e10)
Etológia előadás (etologsb17em) magyar nyelven
Etológia előadás (etologsb17em) angol nyelven
Humánetológia előadás (bb2n1e28)
Kognitív etológia előadás (bb2n1e32)

Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Integrált kutatási módszerek az etológiában előadás (bb2n9102)
footer