Munkatársak

Lendület Kutatócsoport

Csoportvezető

Andics_Attila_bDr. Andics Attila
Kutyák, törpesertések és emberek összehasonlító vizsgálatai során kutatom a szociális ingerek feldolgozásának neurális mechanizmusait, a nyelvi képességek biológiai és kulturális eredetét, etológiai, pszicholingvisztikai és kognitív idegtudományi módszerekkel.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu

 

Posztdoktori kutatók

Laura Verónica Cuaya RetanaCuaya, Laura Verónica, PhD
I want to contribute to the understanding of how the dogs’ brain represent their social world. Now, we have the unique opportunity to combine a wonderful technology with an ethical approach to ask fundamental questions about the dog brain. I believe that the comparative neuroscience will allow us to be aware of the many roads of the cerebral mechanisms of cognition.

 

Gerencsér Linda_nagyDr. Gerencsér Linda
Kutatási témám családban élő törpemalacok és kutyák interspecifikus kommunikációs készségeinek összehasonlító vizsgálata, és a jutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyáknál.
 Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail: linda.gerencser@gmail.com

 

Raul HernandezHernández Pérez, Raúl, PhD
I would like to develop analysis techniques and approaches to further improve the study of cognition and the cerebral computations through which the dog interprets the world and their social environment. I think that the comparative neuroscience is a tool that will give us an integral picture of how the cerebral networks that support the cognition emerged across the evolution.

 

Dr. Magyari Lilla
A nyelvi képességek, a beszélgetések közbeni beszélőváltások és a közös viselkedések mögött rejlő idegi és viselkedéses folyamatok állnak a kutatásaim fókuszában. A kutatócsoportban a nyelvi megértés összehasonlító vizsgálatait végzem kutyákon és törpemalacokon olyan idegtudományi módszerrel -elektroenkefalográfiaval (EEG-vel)-, amely csecsemőkön végzett kutatásokhoz hasonlóan semmilyen beavatkozást nem igényel. Szakmai önéletrajz

Predoktori kutatók

Boros Marianna
Fő érdeklődési köröm az állatok kommunikációja, és a kommunikációs képességek más készségekre, pl. a végrehajtó funkciókra gyakorolt hatása. A kutatócsoportban arra keresem a választ, hogy a kutyáknál is fellelhetők-e emberekhez hasonló nyelvspecifikus kognitív folyamatok. Agykutatóként ezeknek a neurális mechanizmusait vizsgálom agyi képalkotás (fMRI) segítségével. Szakmai önéletrajz.
E-mail: marianna.cs.boros@gmail.com

 

Gábor Anna
Az elmúlt évek során, PhD hallgatóként, a szociális jutalom (szóbeli dicséret) agyi feldolgozását kutattam különböző aspektusokból kutyákban. Egyrészt, két éber kutya fMRI kísérlet során, a lexikális (dicsérő) jelentés feldolgozásának szempontjából, másrészt, további két kísérletben, a jutalomválaszban megjelenő esetleges egyedi különbségek szempontjából, a kutyák impulzivitásának és gazdához való kötődésének függvényében. Jelenleg leginkább a fajok közti szociális interakciók és ezek neurális háttere érdekel. Szakmai önéletrajz (angol).
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8655
E-mail: annagabor33@gmail.com

Doktoranduszok

Pérez Fraga, Paula, DVM
Previously I worked in general veterinary practice for small animals and in behavior medicine field, helping owners with animals with behavior problems. My PhD research topic is the interspecific socio-communicative abilities of the family pig and family dog from a comparative ethological perspective. I am interested in the emergence of communication towards humans in family pigs and in which sense this is similar to the one in family dogs. I am also interested in behavior problems of dogs such as separation related disorder.

MSc Hallgatók

Könczöl Adél
Alapképzésemet az ELTE Biológia szakán végeztem, jelenleg a BME TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterszak hallgatója vagyok. A kutatócsoportban a kutyákon és törpemalacokon végzett EEG kísérletek lebonyolításával és kiértékelésével foglalkozom. Szakmai önéletrajz (angol).
E-mail: konczoladel@gmail.com

 

Török Dávid
Biológus, mesterszakos hallgató. Diplomamunkám témája a nyelvi statisztikai tanulás neurális folyamatainak vizsgálata kutyákon. Az agyi aktivitás rögzítését non-invazív EEG (elektroenkefalogram) segítségével végzem. További feladataim közé tartozik a mérések elemzése és a kutyatulajdonosokkal való kapcsolattartás. E-mail: david.torok.elte@gmail.com

 

Turzó Andrea
Jelenleg a BME TTK Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc szak hallgatója vagyok. Korábban az ELTE TTK biológia BSc szakra jártam és a szakdolgozatomat az Etológia tanszéken védtem meg. 2017 óta vagyok tagja a Lendület-kutatócsoportnak. Már biológus hallgatóként is érdekeltek a kutyák és az agyi képalkotás, és az Etológia tanszéken pedig lehetőséget kaptam a kettő ötvözésére.

 

Tréner

Dror, Shany
In the Lendület group I train animals for research purposes, including pigs for experiments using functional magnetic resonance imaging and for tasks involving word recognition.