Munkatársak

MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport

Csoportvezető

Andics_Attila_bDr. Andics Attila
Kutyák, törpesertések és emberek összehasonlító vizsgálatai során kutatom a szociális ingerek feldolgozásának neurális mechanizmusait, a nyelvi képességek biológiai és kulturális eredetét, etológiai, pszicholingvisztikai és kognitív idegtudományi módszerekkel (EEG, fMRI). Szakmai önéletrajz.

Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898. E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu

 

Posztdoktori kutatók

Laura Verónica Cuaya RetanaDr. Laura Verónica Cuaya
A célom, hogy hozzájáruljak annak megértéséhez, milyen a reprezetációja a kutyák agyában különböző szociális ingereknek. Az újabb kutatási technológiák kivételes lehetőséget biztosítanak arra, hogy az etológiai megközelítéssel kombinálva alapvető kérdéseket tegyünk fel a kutyák agyműködésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az összehasonlító agykutatás egyedi lehetőséget nyújt a kogníciót irányító agyi mechanizmusok számos útjának feltárására. Szakmai önéletrajz.

 

Dr. Boros Marianna
Fő érdeklődési köröm a nyelvi képességek létrejöttének neurális háttere. Agykutatóként képalkotó eljárások (fMRI, EEG) segítségével kutatom az állatok fajok közötti kommunikációját, elsősorban azokra a kognitív mechanizmusokra fókuszálva, melyek lehetővé teszik az emberéhez hasonló nyelvfeldolgozást kutyáknál. Szakmai önéletrajz.

E-mail: marianna.cs.boros@gmail.com

 

Dr. Gábor Anna
Az elmúlt évek során, PhD hallgatóként, a szociális jutalom (szóbeli dicséret) agyi feldolgozását kutattam különböző aspektusokból kutyákban. Egyrészt, két éber kutya fMRI kísérlet során, a lexikális (dicsérő) jelentés feldolgozásának szempontjából, másrészt, további két kísérletben, a jutalomválaszban megjelenő esetleges egyedi különbségek szempontjából, a kutyák impulzivitásának és gazdához való kötődésének függvényében. Jelenleg leginkább a fajok közti szociális interakciók és ezek neurális háttere érdekel.
 Szakmai önéletrajz.
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8655. E-mail: annagabor33@gmail.com

Gerencsér Linda_nagyDr. Gerencsér Linda
Kutatási témám családban élő törpemalacok és kutyák interspecifikus kommunikációs készségeinek összehasonlító vizsgálata, és a jutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyáknál. Szakmai önéletrajz.
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788. E-mail: linda.gerencser@gmail.com

Jelenleg szülési szabadságon vagyok.

 

Dr. Magyari Lilla
A nyelvi képességek, a beszélgetések közbeni beszélőváltások és a közös viselkedések mögött rejlő idegi és viselkedéses folyamatok állnak a kutatásaim fókuszában. A kutatócsoportban a nyelvi megértés összehasonlító vizsgálatait végzem kutyákon és törpemalacokon olyan idegtudományi módszerrel – elektroenkefalográfiaval (EEG-vel) -, amely csecsemőkön végzett kutatásokhoz hasonlóan semmilyen beavatkozást nem igényel. Szakmai önéletrajz

Jelenleg szülési szabadságon vagyok.

Raul HernandezDr. Raúl Hernández Pérez
A célom olyan elemzési technikák és új megközelítések kifejlesztése, melyek emelhetik a kutyák kognícióját vizsgáló, valamint a szociális és fizikai környezet feldolgozását segítő agyi működésekre irányuló kutatások színvonalát. Úgy gondolom, hogy az összehasonlító agykutatás egy olyan eszköz, melynek segítségével integrált módon érthetjük meg, hogyan alakultak ki az evolúció során a kogníciót támogató agyi mechanizmusok. Szakmai önéletrajz.

 

Predoktori kutatók

Lehoczki Fanni
Doktori disszertációmat a kutyák intra- és interspecifikus, valamint mesterséges vokális szignálokra mutatott érzékenységének sajátságairól, és az azt befolyásoló faktorokról írtam. E témának köszönhetően a viselkedéskutatás mellett a bioakusztika területén is jelentős tapasztalatot szereztem. Jelenlegi kutatási témám a családi kutyák és családi törpemalacok interpsecifikus kommunikációjának összehasonlító vizsgálata. Szakmai önéletrajz

Doktoranduszok

Elodie Ferrando
Doktori kutatásom során a házi emlősök hangfeldolgozási preferenciáit vizsgálom. Azt kutatom, hogy a vadon élő rokonaikhoz képest felmerülhetnek-e az emberi hanggal kapcsolatos agyi specializációk a háziállatokban. A kérdések megválaszolásához etológiai és agyi képalkotásos (EEG és fMRI) módszereket ötvözök. Szakmai önéletrajz.

Dr. Paula Pérez Fraga
Korábban kisállatok állatorvosi ellátásával, valamint viselkedéses orvostudománnyal foglalkoztam, melynek során gazdákat segítettem állataik viselkedési problémájának megoldásában. PhD témám a családban élő malacok és kutyák interspecifikus szociokognitív képességeinek összehasonlító etológiai szempontú vizsgálata. Érdekel, hogy a családi malacok emberekkel való kommunikációs képességei hogyan alakulnak ki, és miben hasonlítanak a kutyák hasonló képességeihez. Szintén érdeklődöm a kutyák olyan különböző viselkedési problémái iránt, mint a szeparációs stressz. Szakmai önéletrajz.

Szakmai gyakorlat

Marzia Baldachini
A Trieszti Egyetem idegtudományi szakán diplomáztam, és a ‘Lendület’ Neuroetológiai Kutatócsoportban végeztem a szakmai gyakorlatomat. Szakdolgozatomban a kutyaagy nyelvfeldolgozásását vizsgáltam fMRI segítségével. Szakmai önéletrajz.

 

 

Szakdolgozók

Bozsik Anett
Az Állatorvostudományi Egyetem negyedik évfolyamos hallgatója vagyok. Két éve van szerencsém Tudományos Diákköri munkát végezni a Lendület Kutatócsoport szárnyai alatt. A tudományos dolgozatom témája a nyelvi statisztikai tanulás neurális hátterének vizsgálata kutyákon modern képalkotó eljárás, éber funkcionális MRI segítségével. 

 

Lisa Touazi
Az etológiával utolsó éves BSc hallgatóként ismerkedtem meg biológia és állatpszichológia szakon, ahol viselkedésökológiát tanultam. Jelenleg az ELTE PPK számítógépes és kognitív idegtudomány MSc programjában veszek rész, így kerültem az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoporthoz, ahol szakdolgozatomat a kutyák tárgynevekre vonatkozó tudásából írom. A kutatásban EEG segítségével vizsgáljuk, hogy a kutyák valóban értik-e a már korábban megtanult szavak jelentését. Szakmai önéletrajz.

Török Dávid
Kutatási asszisztensként és biológus hallgatóként különféle elektroenkefalográfiai (EEG) vizsgálatokban veszek részt, amelyekben az állatok agyi aktivitását, non-invazív módon mérjük a bőr felszínén. Diplomamunkám témája a nyelvi statisztikai tanulás neurális folyamatainak vizsgálata kutyákon. Szakmai önéletrajz.
E-mail: david.torok.elte@gmail.com

 

Együttműködő partnerek

Shany Dror
A Lendület Kutatócsoportban végzett munkám során a különböző kutatási céloknak megfelelően tréningezek állatokat. Többek közt malacokat készítek fel funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatokra, valamint szó felismerési tesztekben való részvételre. Szakmai önéletrajz.

 

 

Korábbi munkatársak

Huszár Zsófia
Könczöl Adél
Lovas Melinda
Újváry Dóra
Turzó Andrea