MSc szakdolgozati témák

Az Etológia Tanszék oktatói és kutatói minden évben számos hallgató MSc szakdolgozatának elkészítésében vesznek részt. E nagyobb lélegzetű kutatások mindig az éppen futó kutatási projektekhez kapcsolódnak, így évről évre változnak. Ajánljuk, hogy a hallgatók már a BSc tanulmányaik végén vagy az MSc elkezdésekor érdeklődjenek munkatársainknál, hogy a rendelkezésükre álló 2 év alatt el tudják készíteni a szakdolgozatukat. Egy jó szakdolgozat, illetve az abból készült tudományos közlemény jelentősen megnövelheti egy hazai vagy külföldi doktori iskolába való felvétel esélyét.

A diplomamunkáról, záróvizsgáról bővebben ITT olvashat 

Szakdolgozati témalehetőségek:

Digitális eszközök hatásának vizsgálata a gyerekek kognitív és társas-érzelmi készségeire. Témavezető: Dr. Konok Veronika (konokvera@gmail.com)

Macska szocio-kognitív képességeinek vizsgálata macska-ember interakciók során (tanár szakosoknak) Témavezető: Dr. Pongrácz Péter (peter.pongracz@ttk.elte.hu)

A kutya, mint a figyelemzavaros hiperaktivitás-zavar (ADHD) potenciális modellje (tanár szakosoknak). Témavezető: Dr. Gácsi Márta (marta.gacsi@ttk.elte.hu)

Gyerekek mobiltelefon és tablet használatának etológiai vonatkozásai (tanár szakosoknak). Témavezető: Dr. Konok Veronika, Dr. Miklósi Ádám (konokvera@gmail.com)

Az utóbbi 11 évben született MSc dolgozatok:

2021 Témavezető
Csepregi Melitta: Macskák és kutyák gazdával való kapcsolatának összehasonlító vizsgálata MSc Dr. Gácsi Márta
Juana Marlene Pinanjota Yubi: Multiple cues in zebra finch mate choice MSc Dr. Pogány Ákos
Kocsis Adrienn: Digitális eszközhasználat és társas-érzelmi készségek MSc Dr. Konok Veronika
2020 Témavezető
Andó Eszter: ADHD gyerekeknél és kutyáknál MSc Dr. Gácsi Márta
Bognár Zsófia:  MSc Dr. Kubinyi Enikő
Kaszás Noémi: Kutyák hangfelismerési képességei MSc Dr. Andics Attila, Gábor Anna
Németh Viktória: Szociális tanulás típusok zebrapintyeknél MSc Dr. Pogány Ákos
Vékony Kata: Individual variation in responsiveness to rewarding stimuli in dogs MSc Dr. Pongrácz Péter
Zsilák Borbála: Önreprezentációs képesség kutyánál: saját test, mint akadály MSc Dr. Pongrácz Péter
2019 Témavezető
Pedro Henrique Marques Correia: Correlation between behavioral characteristics and motion parameters in dogs MSc Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Nagy Máté
Réti Zsófia: Idős kutyák érzelemfeldolgozó képessége és a pozitivitás hatás kapcsolata MSc Dr. Kubinyi Enikő
2018 Témavezető
Eleőd Huba: Poliszomnográfiás mérések összehasonlító vizsgálata kutyákon MSc Dr. Gácsi Márta
Farkas Eszter: A humán arcfeldolgozás neurális hátterének és fajspecifikusságának vizsgálata funkcionális MRI-vel MSc Dr. Andics Attila, Dr. Bunford Nóra
Kovács Dóra: Saját testméret felismerésének és reprezentálásának képessége kutyáknál MSc Dr. Pongrácz Péter; Lenkei Rita
2017 Témavezető:
Csibra Barbara: A Go/No-Go paradigma alkalmazása kutyán: függ-e a kutyák teljesítménye a személyiségüktől és a figyelmi/aktivitási szintjüktől? MSc Dr. Gácsi Márta
Lenkei Rita: A gazda kutyával szembeni engedékenysége és a kutyánál kialakuló szeparációval kapcsolatos viselkedési problémák közötti összefüggés MSc Dr. Pongrácz Péter
Szapu Julianna Szulamit: A házimacska (Felis silvestris catus) tekintetkövető viselkedésének vizsgálata osztenzív és nem osztenzív kommunikációs helyzetekben MSc Dr. Miklósi Ádám
2016   Témavezető:
Lehoczki Fanni: A kutyakölyök vokalizáció egyedfejlődése, méretcsoportok közti különbségei, és felnőtt ivaros kutyáknál kiváltott hatásának kísérletes vizsgálata MSc Dr. Faragó Tamás
2015    
Czinege Nikolett: Kutyaugatás, mint zajszennyezés- a kutya-vokalizáció emberekre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata MSc Dr. Pongrácz Péter
Jégh Attila: A kutyák viselkedésének felismerése automatizált módszerekkel MSc dr. Gerencsér Linda, Dr. Miklósi Ádám
2014    
Abdai Judit: Kutya-robot interakció vizsgálata két-utas választásos teztben Msc Dr. Miklósi Ádám
Korcsok Beáta: Communicational signals in human-robot interactions Msc Dr. Miklósi Ádám
Petró Eszter: A kutyák „kérő“ viselkedésének megjelenése kutya-robot interakció során Msc Dr. Miklósi Ádám
Szánthó Flóra: A kutyák érzelemfelismerő képességének vizsgálata Msc Dr. Kubinyi Enikő
2013    
Hegedűs Dorottya: Vizuális kommunikációt befolyásoló tényezők vizsgálata kutyáknál osztatlan Dr. Pongrácz Péter
Nagy Zsófia: A güzüegér fészeképítésének vizsgálata Msc Dr. Altbäcker Vilmos
2012    
Györök Bernadett: „Kitől tanuljak?” A kommunikációs kulcsok szerepe a kutyák (Canis familiaris) embertől való tanulásában egy megkerüléses feladat során osztatlan Dr. Virányi Zsófia, belső konzulens: Dr. Kubinyi Enikő
Turóci Ágnes: Kutya – ember interakciók kísérletes vizsgálata a családban MSc Dr. Miklósi Ádám, Dr. Lakatos Gabriella
2011    
Bereczky Boróka: Kortárs megfigyeléses tanulás vizsgálata óvodás korú gyermekek 5 fős láncaiban osztatlan Dr. Topál József
Gergely Anna: Kutyák és két éves gyerekek tekintetkövető viselkedésének vizsgálata eye-tracker módszerrel MSc Dr. Topál József
Lukács Viktória: Kutya – ember játék és együttműködés etológiai vizsgálata MSc Dr. Miklósi Ádám
Sümegi Zsófia: Egy egyszerű hiba komplex magyarázata: a perszeverációt befolyásoló tényezők kutyáknál MSc Dr. Topál József
2010    
Boros Melánia: A kutyák kognitív képességeinek vizsgálata érintőképernyős módszer segítségével osztatlan Dr. Topál József, Erdőhegyi Ágnes
Brúder Ildikó: Tesztsorozat összeállítása a kutya személyiségének felmérésére és a személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata osztatlan Dr. Kubinyi Enikő
Groó Zita : A diszperzió összehasonlító vizsgálata két közelrokon egérfajnál osztatlan Dr. Altbäcker Vilmos, Szenczi Péter
Halmágyi Erika: Családi és laboratóriumi beagle kutyák személyiségének összehasonlító elemzése osztatlan Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Barta Zoltán
Major Szilvia: Családi kutyák szociális, kommunikációs és egyedi tanulási teljesítményének összehasonlítása osztatlan Dr. Miklósi Ádám, Dr. Barta Zoltán
Rieger Gabriella: A kutya-gazda kapcsolat minőségének hatása kutyák szociális tanulási teljesítményére, egy megkerüléses feladat során osztatlan Dr. Pongrácz Péter
Szurovecz Zita: Szülői együttműködés a pár preferáltságának függvényében zebrapintynél (Taeniopygia guttata ) osztatlan Dr. Pogány Ákos
Vincze Ernő: A bátorság összefüggése a párválasztás kimenetelével és a szülői gondozással zebrapintynél osztatlan Dr. Pogány Ákos, belső konzulens: Dr. Altbäcker Vilmos