BSc alapszak

Az Etológia Tanszék minden évben széles körben ajánl különböző témákat a hallgatók számára. Az oktatók és kutatók előnyben részesítik a kísérletes munkákat (szemben az egy adott témakört bemutató irodalmi összefoglalóval), és a hallgatók számára is izgalmasabb kihívás az aktív, részben önálló kutatómunka.

Az aktuálisan választható témák az Intézeti honlapon találhatók 

Szakdolgozati témaválasztás szabályai és követelmények az Intézeti honlapon találhatóak

Az utóbbi 8 évben született BSc dolgozatok:

2020 Témavezető
Farkas Zoé: Okoseszközök és mesterséges intelligencia a pszichológiai/pszichiátriai szűrésben Dr. Konok Veronika, Dr. Ferdinandy Bence
Herpai Kornél: Saját hang percepciójához kapcsolódó bioakusztikai vizsgálatok Dr. Pongrácz Péter, Dr. Faragó Tamás
Kívés Borbála: A tegzesek lakócsőépítési stratégiái Dr. Kriska György
Kovács Tímea: Eltérő tanítási helyzetek hatása a memória konszolidációra kutyák esetében Dr. Gácsi Márta
Tóth Liza: A kutyák szaglási képességének vizsgálata Dr. Gácsi Márta
2019 Témavezető
Csepregi Melitta: A házimacska kognitív képességeinek és interspecifikus szociális viselkedésének összehasonlító etológiai vizsgálata Dr. Gácsi Márta
Deés Alexandra: Cross-sectional comparison of age-associated memory loss in healthy family dogs Dr. Patrizia Piotti, Dr. Kubinyi Enikő
Junó Vanda Katalin: Az elhízás és a tartási/táplálási körülmények összefüggése családi kutyák esetében Dr. Pongrácz Péter
Kocsis Adrienn: Mobilapplikációk hatásának vizsgálata a gyerekek kognitív készségeire Dr. Konok Veronika
Onofer Dóra Lilla: Emberi figyelem-felhívó jelzések hatása házimacska viselkedésére Dr. Pongrácz Péter
Városi Zsófia: A kutya, mint a human autizmus egyik lehetséges modellje Dr. Topál József, Dr. Turcsán Borbála
2018 Témavezető
Bognár Zsófia: A kutyák arcok felé irányuló figyelmének vizsgálata Dr. Kubinyi Enikő
Csányi Evelin: A digitális eszköz-használat (mobiltelefon, tablet) humánetológiai vonatkozásai Dr. Konok Veronika
Lengyel Attila: Az élőség észlelésének összehasonlító etológiai megközelítése Dr. Miklósi Ádám, Abdai Judit
Sándor Luca Fatima: Cetfélék szociális tanulása és kommunikációja a természetben Dr. Miklósi Ádám
Sztruhala Sára: A kutya utódgondozó magatartása – a kölykök fejlődését befolyásoló szociális tényező Dr. Pongrácz Péter
Zsilák Borbála Anna: Jutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyán a jel-követő / cél-követő viselkedési paradigma alkalmazásával Dr. Miklósi Ádám
2017 Témavezető
Kaszás Noémi: A hangalapú személyazonosítási képesség kísérletes vizsgálata kutyákban Dr. Andics Attila
Jankács Annamária: Állatjólét és állatetika etológiai szemszögből Dr. Pongrácz Péter
Réti Zsófia: A mobiltelefonhasználat etológiai vizsgálata Dr. Miklósi Ádám
Turzó Andrea: Hangingerek feldolgozásának pszicholfiziológiai mutatói kutyákban Dr. Andics Attila
2016   Témavezető
Kis Dávid: A magyar állatjólét jogi szabályozásának változásai és érvényesülésük a tudományos állatkísérletekben   Dr. Pogány Ákos
Reicher Vivien: A kutya neurális folyamatainak vizsgálata nem invazív, alvási EEG mérésekkel   Dr. Gácsi Márta
2015    Témavezető
Gönye Csaba: Bátorság-személyiség szociális tanulásának kísérletes vizsgálata zebrapintyen   Dr. Pogány Ákos
Keserű Dóra: Kutyák táplálkozási szokásainak és preferenciáinak kísérletes vizsgálata   Dr. Miklósi Ádám
Szapu Julianna Szulamit: A macska-ember viszony és a macska viselkedésének kérdőíves kutatása   Dr. Pongrácz Péter
Csibra Barbara: Tanulás helyzetek hatékonyságának összehasonlítása kutyán   Dr. Gácsi Márta
Dunay Anna: A kutya viselkedésének ontogenezise. Különböző szociális viselkedésformák megjelenése kölyök és fiatalkorban   Dr. Pongrácz Péter
Eleőd Huba: Érzelemkifejezés és kommunikáció az ember-robot interakcióban   Dr. Gácsi Márta
Huszár Zsófia: A beszédfeldolgozás agyi mechanizmusainak kísérletes vizsgálata kutyákban   Dr. Andics Attila
Kupper Boróka: Az oxytocin szerepe a felnőttek társas viselkedésében és tanulási folyamataiban   Dr. Topál József
Lenkei Rita: A szeparációs szorongás jelensége kutyáknál – etológiai megközelítés és vizsgálati lehetőségek   Dr. Pongrácz Péter
Sári Eszter: A korai környezet hatása a kutyák szociális viselkedésére   Dr. Miklósi Ádám
2014    Témavezető
Földi Levente: A kutya, mint viselkedésgenetikai modell   Dr. Lakatos Gabriella
Marx András: A nem-lineáris események szerep a vokális kommunikációban   Dr. Faragó Tamás
Pataki Gréta: A kutya (Canis familiaris) morgás információtartalmának változása a kutya belső   Dr. Pongrácz Péter, Dr.Faragó Tamás
Zsolt Anna: Az „eavesdropping“ jelenség etológiája, vizságlati lehetőségei kutyán   Dr. Pongrácz Péter
2013    Témavezető
Asbóth Fanni: Alapérzelmek szerepe a kommunikációban   Dóka Antal
Barna Annamária: a szociális tanulás evolúciója   Dr. Pongrácz Péter
Czinege Nikolett: A kutya viselkedése állatjóléti szempontból, különöse tekintettel a vokalizációra   Dr. Pongrácz Péter
Dolgos Hanna: A tanulás – tanítás etológiája   Dóka Antal
Faluközi Réka: Affektív etológia   Dóka Antal
Gigler Dóra: Kommunikáció, mint megszaladási jelenség   Dr. Miklósi Ádám
Gombás Eszter: Kutyafajták és etológia. Vizsgálható-e a fajták viselkedésbeli különbözősége tudományos módszerekkel?   Dr. Pongrácz Péter
Jégh Attila: A kutya viselkedéselemeinek automatizált mérése (távadatolás)   Dr. Miklósi Ádám, Gerencsér Linda
2012    Témavezető
Abdai Judit: Kutyák szociális tanulása   Dr. Miklósi Ádám
Hudecz Ágnes: A kutya intraspecifikus és interspecifikus agresszív viselkedésének elemzése   Dr. Gácsi Márta
Kisfaludi Karola: Etikai szempontok a robotfejlesztésben   Dr. Pongrácz Péter
Kocsis Borbála: Közelrokon egérfajok fészkelési szokásai   Dr. Ältbacker Vilmos
Korcsok Beáta: The role of ethological models in robotics   Dr. Miklósi Ádám
Králik Zsófia: Az intelligencia biológiai vizsgálata, különös tekintettel az állati intelligenciára   Dr. Pongrácz Péter
Petró Eszter: A szociális kogníció evolúciója – A „lénység” felismerése –  az etológiai és pszichológiai megközelítés eltérései   Dr. Miklósi Ádám
Szabó Dóra: Az öregedés hatása a viselkedésre és a kognitív képességekre   Dr. Miklósi Ádám
Szánthó Flóra: Kutyakiképzés hatása a kutyaember interakcióra   Dr. Kubinyi Enikő
Varga Katalin: Referenciális és nem referenciális kommunikáció   Dr. Pongrácz Péter
2011    Témavezető
Benedek Veronika: A kutya vokalizációs rendszere, a kutya vokalizációk vizsgálata   Dr. Pongrácz Péter
Fadel Nadin: Ágencia jegyek és kontingens ingerkapcsolatok felismerése, valamint ehhez kapcsolódó kognitív képességek állatokban és emberben   Dr. Topál József, Dr. Gácsi Márta
Garamszegi Anita: Korai emberi kezelés hatása háziállatok viselkedésére, különös tekintettel a lóra   Dr. Pongrácz Péter
Lékó-Rózsa Rita: Érzelmek kifejezése a kutyáknál: elsődleges és másodlagos érzelmek?   Dr. Gácsi Márta
2010    Témavezető
Csepreghy Csillag : Kutya emóciók viselkedésbeli megnyilvánulása   Dr. Miklósi Ádám
Ferencz Kitti: A kutyák emberrel szembeni kommunikációs képességeinek etológiai vizsgálata a „nature-nurture” vita tükrében   Dr. Miklósi Ádám
Kis Anna: Az agresszió etológiai szempontú elemzése   Dr. Gácsi Márta
Róka Zsófia Zsuzsa: A kutya mint humán személyiségmodell   Dr. Kubinyi Enikő
Szakadát Sára: Humán-robot interakció etológiai szempontú elemzése   Dr. Gácsi Márta
Turóci Ágnes: Környezetgazdagítás hatása a tanulásra és memóriára: Az állatkerti emberszabásúak etológiájának elemzése   Dr. Miklósi Ádám