Korábbi munkatársak

Csizmadia Károly: Műszaki szolgáltató

Shany DrorShany Dror
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék:
E-mail:shany@caesar.elte.hu

 

 


Erdélyi-Belle BoglárkaDr. Erdélyi-Belle Boglárka
Tud. segédmunkatárs. Kutatási területe a kutyák kognitív öregedési folyamatának vizsgálata. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: erdelyibelle@gmail.com

 

Győri Borbála_bGyőri Borbála
Tud. segédmunkatárs. A Szenior Családi Kutya Programban dolgozó kutatók munkáját segíti koordinációs és adminisztrációs tevékenységgel.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8790
E-mail: borbala.gyori@gmail.com

Modrovics ÁgnesModrovics Ágnes
Igazgatási ügyintéző. A kutatócsoport adminisztrációs feladataiban vesz részt. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 6761 E-mail: modrovics.agi@ttk.elte.hu

 

 

Patrizia Piotti
Tudományos munkatrás. I am currently contributing to the evaluation of methods to assess age-related cognitive and behaviour changes in dogs. I have experience with cognitive testing in dogs, behaviour medicine in dogs and cats and general veterinary small animal practice. I am interested in the relationship between neuroimmunology and behaviour/cognition. Szakmai önéletrajz, E-mail: patrizia.piotti at yahoo.it

Raj LeventeRaj Levente
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témája a mobil robot rendszerek irányítása. Fő feladata a Kutatócsoportban az eto-robotikai kísérletek alapjául szolgáló mobil robotok működtetése és fejlesztése. Szakmai önéletrajz, 

E-mail: raj@mogi.bme.hu

 

SUStefania Uccheddu
Tudományos segédmunkatárs. Kutatási témája a macskák és kutyák szocio-kognitív képességeinek vizsgálata, az ember és macska közti kapcsolat és kommunikáció elemzése.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 1705
E-mail: uccheddus@gmail.com

 

Újváry Dóra: Megbízott kutató

 

ERC Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Kubinyi Enikő

BZsBognár Zsófia
Kutatási asszisztens. Jelenleg az ELTE TTK biológia mesterszak hallgatója vagyok. Az ELTE Etológia Tanszék kutatásaiban 2013 óta vesz részt. Érdeklődési területem a kutyák vizuális kommunikációja, továbbá a Szenior Családi Kutya Program keretében foglalkozom még az öregedés és az érzékszervi hanyatlás viselkedésbeli megnyilvánulásaival. Szakmai önéletrajz,  E-mail: bognarzsof@gmail.com

Czeibert KálmánDr. Czeibert Kálmán
Tud. segédmunkatárs. A kutya agyának összehasonlító anatómiájával foglalkozom (MR, CT és makroszkópos anatómiai felvételek elemzésével). Érdeklődési területem ezen kívül a klinikai neurológia, a preparatív anatómia, a 3D-modellezés és –nyomtatás illetve virtualizáció lehetőségei az állatorvosi oktatás, kutatás és klinikum viszonylataiban.
Szakmai önéletrajz, Researchgate profil, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: czeibert.kalman@ttk.elte.hu

 

Farago Tamas
Dr. Faragó Tamás
Tud. munkatárs. Érdeklődési köröm központjában a bioakusztika és a kutyák (Canis familiaris) vokális kommunikációja áll. A kutya vokalizációinak akusztikus szerkezetét és azok fajtársak közti és az emberrel való kommunikációban betöltött szerepét vizsgálom. Részt veszek etológia inspirátla robotikai kutatásokban is. Munkám során tapasztalatra tettem szert terepi és laboratóriumi hangrögzítésben, hangelemzésben és manipulációban, illetve hangvisszajátszásos technikák, köztük többmodalitásos elrendezések használatában. Jelenleg a bioakusztika és kutya vokalizációk vizsgálata mellett szociális robotikával, illetve a mesterséges, nemverbális, akusztikus érzelemkifejezések fejlesztésével és azok ember-robot interakciókban történő alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozom. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: mustela.nivalis@gmail.com

Ivaylo Iotchev
Tud. asszisztens.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: ivaylo.iotchev@gmail.com

Jonas DavidDr. Jónás Dávid
Tud. munkatárs. Az öregedés genetikai hátterét vizsgálom kutyákban, elsősorban bioinformatikai módszerekkel. A kutatásaim során foglalkozom teljesgenom-adatok és RNS-szekvenálási adatok elemzésével egyaránt. Érdeklődési területem a genomika és a kvantitatív genetika, illetve az új bioinformatikai módszerek alkalmazása és kidolgozása. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: jonas.david@ttk.elte.hu

Lisa WalliasDr. Lisa Wallis
Kutatási témája: családi kutyák kognitív fejlődése és öregedése; kutyák viselkedés és a kutya-ember interakciók alap-, és alkalmazott tudományos vizsgálata. A kognitív funkciók és szabályozási mechanizmusok hatása a kutya-ember interakciókra. Az öregedési folyamatok hatása a problémamegoldási képességre, a tanulásra, a logikai gondolkodásra, a memóriára, a képezhetőségre, a fizikai kognicíóra, a szociális kognicióra és szociális figyelemre. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: lisa.wallis@live.co.uk

Sándor SáraSándor Sára
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témája: Tud. segédmunkatárs. Mind a genetika, mind pedig a kutyák iránti érdeklődésem gyerekkoromig nyúlik vissza, és azóta is töretlen lelkesedéssel igyekszem mindkét területnek teret adni az életemben, adott esetben pedig ötvözni őket. A Szenior Családi Kutya Programban folytatott munkám célja, hogy megismerjük idős négylábú barátaink viselkedését és ennek genetikai, neurobiológiai hátterét, ezáltal jobban megértve az ember öregedését is. A kutatás mellett kutyaiskolai oktatással is foglalkozom és sportolok is három kutyámmal. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: sandorsara@gmail.com


Dóra Szabó

Kutatási asszisztens. FMRI és viselkedési vizsgálatok kutyán. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650. Szakmai önéletrajzE-mail: szaboodoora@gmail.com

TucsánB
Dr. Turcsán Borbála

Tudományos munkatárs. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650. Szakmai önéletrajzE-mail: turcsanbori@gmail.com

Nemzeti Agykutatási Program

Báji RitaBáji Rita
Tud. asszisztens. Segítőkutyák és családi kutyák képzése mellett csatlakoztam az Etológia Tanszék munkájába. Asszisztensként elsősorban a Családi Kutya Program kiképzést igénylő kutatásaiban veszek részt.

 

 

 

Claudia Fugazza_CVDr. Claudia Fugazza
Tud. munkatárs. Számomra a legérdekesebb téma a kutyák szociális tanulása, és imitációs képességeinek vizsgálata. Kidolgoztam egy képzési módszert: “Do as I do”, azaz “csináld, ahogy én” néven, (Hayes & Hayes 1952 és Topál és mts. 2006 alapján). Ez a módszer kutyák imitatív, utánzó képességeire támaszkodik. E módszert mind a kutyák kognitív képességeinek vizsgálatakor, mind az alkalmazott kutyakiképzéskor használom. Eddigi kísérleteimben azt vizsgáltam, hogyan utánozzák a kutyák az embert, mennyire képesek mások cselekedeteit megjegyezni, valamint kíváncsi voltam a kutyakiképzés során alkalmazott szociális tanulási módszer hatékonyságára. Szakmai önéletrajz, Email: claudia.happydog@gmail.com

Andrea SommeseAndrea Sommese
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témám a kutya-ember kapcsolat és a kutya szocio-kognitív képessége. Jelenleg kivételes képességekkel rendelkező kutyákkal dolgozom, akik sok tárgy nevét meg tudják tanulni. Szakmai önéletrajz, Email: sommese.andrea@gmail.com

 

 

Temesi AndreaTemesi Andrea
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témám a kutyák tárgynév tanulásának etológiai vizsgálata. Szakmai önéletrajz, Email: atemesi.ethology@gmail.com

 

 

UjfalussyD_b-1Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia
Tud. munkatárs. Kutatási témája a tárgyi világgal kapcsolatos mentális reprezentációk, a tárgyállandóság valamint a numerikus illetve mennyiségi kompetencia vizsgálata. Kiemelt témája a madarak, köztük a varjúfélék kogníciójának kutatása komparatív módszerekkel, illetve szocializált farkasok taníthatósága, viselkedése emberekkel szemben. Jelenleg a humán ASD kutyán történő modellezésének lehetőségeit kutatja, illetve kutyák különböző minőségű jutalomra adott neurális válaszait vizsgálja viselkedési és non-invazív fMRI vizsgálatok segítségével. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: ujfalussydori@gmail.com