Humánetológia (BIO/2/3)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: BSc Humánetológia alapszintű tárgy elvégzése
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Etológia alapismeretek
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható).
Konzultációs lehetőségek: Évközben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Csányi Vilmos: Az emberi természet – Humánetológia. Vince Kiadó Kft. 2003.

Tantárgy leírás: A hallgatók megismerkednek az állatjóléti szemlélettel az állatkísérletek, haszonállat tenyésztés és a kedvtelésből tartott állatok esetében. A szemeszter során látogatást tesznek a Monori Kisállat Vásáron, és az ott gyűjtött tapasztalatok alapján esszét írnak az állatjóléti problémákról. A hallgatók gyakorolják a kísérleti projektekhez szükséges etikai engedély kérelem elkészítését.

A tantárgy tematikája:
(az órák hosszabb blokkokban a félév során 4 alkalommal kerülnek lebonyolításra)
Humánetológia tudományos áttekintése – A téma megbeszélés, feladatok kiosztása (könyvolvasás, cikkek olvasása, kritikai értékelés gyakorlása)
Beszámolók tartása – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ
Beszámolók tartása
Beszámolók tartása