BSc alapszak

A Tanszéken oktatott tantárgyak az őszi félévben:

Etológia előadás (etologsb17em)
Magasabb módszertani gyakorlatok II (mamgy2sb17gm)
Viselkedésbiológia gyakorlat (visbiob17la)
A kommunikáció evolúciója előadás (bbbn9078), (komevob18eo)
A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027), (kutyevb18eo)
Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105),

A Tanszéken oktatott tantárgyak az tavaszi félévben:

A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
Állatjólét előadás (bb2n1e10)
Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)

Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)
Etológia 1 előadás (etolo1b17e)
Etológia 2 előadás (etolo2b17e)
Etológia és viselkedésökológia GY (etovisb17m)
A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169)
Alkalmazott etológia és állatjólét (angolul) (alketosb17em)

Állatvédelem előadás (bbbn9124)
Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
Integrált kutatási módszerek az etológiában (bb2n9102)
Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)

Régebben oktatott tárgyak:

Alkalmazott etológia gyakorlat (bb1n4ab1)


footer