Etológia (BIO/2/4)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: szorgalmi időszakban előadás készítése szakirodalom alapján, vizsgaidőszakban kollokvium
Tantárgyleírás: A hallgatók az oktató segítségével és iránymutatásával feldolgozzák az alapvető etológiai témaköröket. A tantárgy jó alkalmat kínál, hogy a doktori képzésre sokszor eltérő előképzettséggel érkező hallgatók egységes ismeretekkel rendelkezzenek a szemeszter végére etológiából. A félév során minden hallgató saját előadást is tart két témakörből, szakirodalom segítségével felkészülve, melyet a kurzus résztvevői közösen vitatnak meg.

Kötelező irodalom: Goodenough, J., McGuire, B. and Wallace, R. A. (2001). Perspectives on animal behaviour, 2nd edition. John Wiley & Sons Inc: New York

A tantárgy tematikája:
1. Klasszikus viselkedés-vizsgáló módszerek
2. Viselkedésgenetika
3. Viselkedés ökológia
4. Tanulási mechanizmusok és a tanulás funkciója
5. Viselkedés élettan
6. A magatartás egyedfejlődése
7. Biológiai óra, tájékozódási mechanizmusok
8. Ragadozó-elkerülés
9. Szexuális szelekció, utódgondozás
10. A társas viselkedésformák evolúciója, formái és funkciója
11. Kommunikáció