Eredmények

A kutatócsoport és a svédországi Lund University kutatói közös kísérletsorozatukban kimutatták, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást, azaz a kutyák képesek melegvérű állatok testhőjének viszonylag nagyobb távolságból való érzékelésére. Ezt két külön kísérletben demonstrálták: az egyikben arra tanítottak kutyákat, hogy két távoli tárgy közül a melegebbet válasszák, míg egy másik, funkcionális mágneses rezonanciás képalkotásos (fMRI) vizsgálatban azt vizsgálták, hogy a kutyák agyának mely része mutat fokozott aktivitást sugárzó hő hatására. Az új képesség felfedezése segíthet megérteni, hogyan érzékelik egyes ragadozók a zsákmányukat olyankor, amikor a látásukra, hallásukra és szaglásukra sem hagyatkozhatnak (1) (Bálint és mtsai, 2020)

A memóriakutatás területén legújabb eredményeik arra utalnak, hogy a kutyák is képesek reprezentálni saját akcióikat (Fugazza és mtsai, 2020). Ennek vizsgálata nem-verbális fajoknál nagy kihívást jelent, mivel nem kérdezhetjük meg az alanyokat, hogy emlékeznek-e arra, amit tettek. A tudományos kérdés azért érdekes, mert embereknél az epizodikus memóriát az öntudattal hozzák összefüggésbe, hiszen visszaemlékezéskor az alany az elméjében újra játssza az eseményeket, amelyeket korábban átélt.

A nyelvi projekt keretében funkcionális MRI vizsgálattal bizonyították, hogy a kutyaagy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli, azaz hierarchikusan dolgozza fel a beszédet, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival. A kutya és az ember agyának beszédfeldolgozásában tapasztalható hasonlóságok és különbségek megértése azért fontos, mert segít megvilágítani, hogy milyen lépések vezethettek a beszéd kialakulásáig az evolúció során (Gábor és mtsai, 2020).

Etorobotikai projektjükben (https://bisceerobot.hu/) arra keresték a választ, hogyan lehetséges segítő robotok számára olyan mesterséges hangok létrehozása, melyekkel képesek lehetnek szavak nélkül kimutatni érzelmi állapotukat (2) (Korcsok és mtsai, 2020).

Ha a robotokkal interakcióban lévő emberek vagy állatok olyan okoseszközt viselnek, amely képes vezeték nélkül viselkedési adatokat továbbítani a robotnak, akkor ezek a robot számára egyfajta kihelyezett érzékszervként képesek működni. Az ilyen okoseszközök fejlesztése még gyerekcipőben jár, ezért a módszertan, amivel a minőséget ellenőrzik sokszor nem megfelelő. Kutatásunk eredményeképpen módszertani útmutatót nyújtottunk az ilyenek dolgozó kutatóknak, hogy hogyan mérjék a rendszerük hatékonyságát (Ferdinándy és mtsai, 2020).

A kísérletek közben a robotok rengeteg adatot képesek rögzíteni, amelyek feldolgozását jelentős mértékben gyorsítja a szuperszámítógépek használata, de egy interdiszciplináris kutatócsoportban sok szakembernek nincs meg a háttérismerete egy ilyen rendszer használatához. Nemzetközi kutatási projekt keretében azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne elterjeszteni a hatékony, digitális adatfeldolgozás alapjait olyan tudományterületek szakemberei között, ahol hagyományosan ezek nem tartoznak az eszközkészletbe, pedig ez a képesség jelentősen tudná javítani a kutatási potenciáljukat (Ferdinandy  és mtsai, 2020).

Tudományszervezési eredmények, események

A projekt célja, hogy összehasonlító kognitív és viselkedési tesztek, állat–robot interakciókon alapuló megfigyelések és összehasonlító neurobiológiai módszerek alkalmazásával kidolgozza egy szociális interakciókra vonatkozó elmemodell szabályait.

A csoport minden évben részt vesz (az ELTE Etológia Tanszékkel közösen) a Családi kutya Program konferenciájának megszervezésében, ahol az előző évben publikált tudományos eredményeiket mutatják be az érdeklődőknek. Angol és magyar nyelvű oldalt is üzemeltetnek a két legnagyobb közösségi oldalon, számtalan rádióriportban és tévéfelvételen nyilatkoznak tudományos eredményeikről, és jelentős hazai és nemzetközi médiamegjelenés kapcsolódik publikációikhoz például:

Rakéta – Érzelemkifejező robotok
Magyar Nemzet – A gazda kedvence
SAAAS cience -New sense discovered in dog noses: the ability to detect heat
SciTechDaily – Speech Processing Hierarchy in the Dog Brain – Exciting Similarities With Humans

A kutatóhely legfontosabb eredményes K+F+I együttműködései az elmúlt két évben

A csoporttal együttműködő Enjoy Budapest Cafe-ben a Biscee nevű saját fejlesztésű robottal (https://bisceerobot.hu/) a zajló kísérlet (spontán helyzetekben létrejövő robot-ember interakciók) adatainak elemzése mellett az ELTE Etológia Tanszék egyik szemináriumi termében kialakított, éttermet imitáló viselkedéslaborban zajlik az ember-robot szociális interakciók megfigyelése.

A csoport tagjainak többsége aktívan részt vesz az egyetemi oktatói munkában, és mindannyian témavezetők (BSc, MSc, PhD, TDK). 2020-ban egy újabb doktorandusz csatlakozott a csoporthoz (két csoporttag nemrégiben szerezte meg a PhD fokozatát).

A BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék mérnökeivel és hallgatóival való együttműködés keretében folyamatosan fejlesztik a saját fejlesztésű mobil robot hardver- és szoftveregyüttesét.
A Lund University kutatóival (Ronald H. H. Kröger) zajló közös projekt eredményeképp a kutya egy eddig ismeretlen érzékelési képességét sikerült felfedni.

Az ELKH Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Pszichobiológiai Kutatócsoportjával (Vargáné Kis Anna, Topál József) való együttműködés keretében nem-invazív EEG és ERP méréseket végeznek családi kutyákon.

A kutyát az emberi agy beszédfeldolgozásának modelljeként alkalmazó kutatássorozatban együttműködő partnerünk az MTA-ELTE Lendület Neuretológiai Kutatócsoport (Andics Attila, Gábor Anna).

A kutyák szaglási képességeinek genetikai alapját vizsgáló projektben partnerünk a University of California (Robert Wayne).

Öt kiemelt tudományos publikáció

Bálint, A., Andics, A., Gácsi, M., Gábor, A., Czeibert, K., Luce, M. L., Miklósi, Á., Kröger, R. H.H. 2020 Dogs can sense weak thermal radiation. Scientific Reports, 10: 3736. doi: 10.1038/s41598-020-60439-y

Gábor, A., Gácsi, M., Szabó, D., Miklósi, Á., Kubinyi, E., Andics, A. 2020. Multilevel fMRI adaptation for spoken word processing in the awake dog brain. Scientific Reports, 10: 11968. doi: 10.1038/s41598-020-68821-6

Bódizs, R., Kis, A., Gácsi, M., Topál, J. 2020. Sleep in the dog: comparative, behavioral and translational relevance. Current Opinion in Behavioral Sciences, 33: 25–33. doi: /10.1016/j.cobeha.2019.12.006

Korcsok, B., Faragó, T., Ferdinandy, B., Miklósi Á., Korondi, P., Gácsi, M. 2020.  Artificial sounds following biological rules: A novel approach for non-verbal communication in HRI. Scientific Reports, 10: 7080. doi: 10.1038/s41598-020-63504-8

Ferdinandy, B., Gerencsér, L., Corrieri, L., Perez, P., Újváry, D., Csizmadia, G., Miklósi, Á. 2020. Challenges of machine learning model validation using correlated behaviour data: Evaluation of cross-validation strategies and accuracy measures. PLoS ONE, 15: e0236092. doi: 10.1371/journal.pone.0236092