Viselkedésökológia gyakorlat (bb2n6e04)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 4 kredit, gyakorlat,  (heti 1 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos
Követelmények:  A Gyakorlati jegy megítélése a gyakorlatokon való aktív részvétel és a jegyzőkönyvek alapján történik.
Ajánlott irodalom: Krebs & Davies 1993: An Introduction to Behavioural Ecology. Blackwell Scientific Publications.

TEMATIKA:
1. Bevezetés. A gyakorlat félévi ütemtervének átbeszélése; Elméleti alapok interaktív áttekintése (mivel és mivel nem foglalkozik a viselkedésökológia). A gyakorlat elvégzéséhez szükséges módszerek és elméleti anyagok áttekintése
2. A viselkedésökológia módszerei, kísérletes megközelítés (Zebrapinty bátorság I.). A főbb kutatási megközelítések (rövid – és hosszú távú megfigyelések, terepi és laborkísérletek) áttekintése és összehasonlítása. Bátorság állapotfüggésének tesztelése zebrapintyen – hipotézis és predikciók felállítása. Kísérlet feltételeinek megteremtése az Állatházban
3. Viselkedés megfigyelés (Zebrapinty bátorság II.) Kísérlet, adatgyűjtés az Állatházban. Solomon kódoló program működési alapelvei
4. Viselkedés kódolás (Zebrapinty bátorság III.) Zebrapinty latenciák kódolása. Adatok táblázatba rendezése
5. Adatelemzés (Zebrapinty bátorság IV.) Vonatkozó statisztikai alapok rövid áttekintése. SPSS program használatának alapjai. Leíró statisztikák
6. Eredmények kiértékelése . Tudományos publikáció részei. Predikciók tesztelése, következtetések levonása. Statisztikai eredmények közlése, ábrakészítés. Jegyzőkönyv I. készítés
7. A viselkedésökológia módszerei, optimalitás modellek (Optimális táplálkozás I.) Költség-nyereség szemlélet, optimalitás modellek elemei. Optimális territórium méret, prédaválasztási modell, foltidő modell
8. Adatgyűjtés (Optimális táplálkozás II.) Optimális ragadozó stratégia modellezése rögzített kényszerfeltételek mellett. Adatok táblázatba rendezése, előkészítés analízishez
9. Optimális stratégia grafikus megállapítása (Optimális táplálkozás III.) Függvény megrajzolása SPSS-ben. Eredmények kiértékelése. Jegyzőkönyv II. készítés
10. Optimális prédaválasztás. Elméleti háttér. Adatgyűjtés. Eredmények megbeszélése
11. A viselkedésökológia módszerei, játékelméleti megközelítés (Héja-galamb I.). Evolúciósan stabil stratégiák. Héja-galamb játszma, a szülői gondozás játék, potyázó-keresgélő játék. Héja-galamb modellezése: ESS keresése különböző nyereség-mátrixok esetén
12. Héja-galamb játszma modellezése (Héja-galamb II.) Héja-galamb modellezés eredményeinek kiértékelése. Jegyzőkönyv III. készítése
13. A viselkedésökológia módszerei – komparatív filogenetikai analízis. Komparatív analízis. Gyakorlattal kapcsolatos kérdések megbeszélése és lezárás. El nem fogadott jegyzőkönyvek pótlása

Célkitűzés: A gyakorlat célja a legfontosabb viselkedésökológiai kutatási módszerek tapasztalati úton történő megismerése. A foglalkozások során egy komplett viselkedésökológiai kísérletet tervezünk meg és viszünk véghez. A gyakorlat második felében optimalizációs és játékelméleti modellekkel ismerkedünk. A gyakorlat során a hallgatók elsajátítják/alkalmazzák a tudományos módszertant, kutatástervezést, kistestű énekes madarak kezelését/mérését, Solomon coder és SPSS programok használatát, és a tudományos eredmények publikálásának módját.