Viselkedésgenetika (BIO/2/11)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Oktatás nyelve: angol
Ütemezés: tömbösítve a vizsgaidőszakban (5, hallgatókkal egyeztetett nap, 10:30-14:00-ig egy szünettel)
Követelmények: Jegy hallgatói prezentáció alapján
Pótlási és konzultációs lehetőségek: 1 alkalommal lehet hiányozni
Kötelező irodalom: Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. (2013). Behavioral genetics. (6th ed.) New York: Worth Publishers (az oktatótól ingyenesen beszerezhető)

A tantárgy tematikája:
1. A viselkedésgenetika alapismereteinek áttekintése – alapfogalmak, módszertan.
2. Gén-környezet kölcsönhatások
3. Gének, génhelyek azonosítása
4. Génexpresszió és epigenetika
5. Evolúció és viselkedés

Tantárgyleírás:
Valószínűleg az állatok háziasítása során ismerte fel az ember, hogy az egyedek viselkedése közötti változatosság örökíthető. A kurzus során áttekintjük azokat a genetikai módszereket, amik segítségével feltárható az egyedek közötti viselkedési eltérések genetikai háttere. Az állatok vizsgálatában elterjedt szelekciós kísérletek és molekuláris technikák mellett az embereknél alkalmazott iker- és családvizsgálatokkal, valamint a DNS szekvencia elemzésén alapuló megközelítésekkel is foglalkozunk.