Viselkedésgenetika (BIO/2/11)

Eötvös Loránd Tudományegyetem                                                         Biológia Doktori Iskola

Természettudományi Kar                                                                         Etológia Doktori Program

 

Tantárgyi adatlap és követelmények

Tantárgycím: Viselkedésgenetika

(kötelező tantárgy az Etológia Doktori Programban)

 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmény Félév/heti óraszám Kredit Nyelv
 

 

BIO/2/1 tavaszi előadás, vizsga 2 4 angol

 

A tantárgyfelelős személy és tanszék

Név Beosztás Intézmény, tanszék
Dr. Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs ELTE Etológia tanszék

 

A tantárgy előadója

Név Beosztás Intézmény, tanszék
Dr. Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs ELTE Etológia tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Nincs elvárt előzetes ismeret.

 

Kötelező/ajánlott előtanulmány rend:

Genetika, Etológia főkollokvium és/vagy PhD kurzus ajánlott.

 

A tantárgy bemutatása

A viselkedésgenetika tudományág genetikai módszerekkel vizsgálja az egyedek és fajok közötti viselkedési különbségek eredetét és megkísérli szétválasztani a genetikai valamint a környezeti hatásokat és ezek interakcióit. Valószínűleg az állatok háziasítása során ismerte fel az ember, hogy az egyedek viselkedése közötti változatosság örökíthető. A kurzus során áttekintjük azokat a genetikai módszereket, amik segítségével feltárható az egyedek közötti viselkedési eltérések genetikai háttere. Az állatok vizsgálatában elterjedt szelekciós kísérletek és molekuláris technikák mellett az embereknél alkalmazott iker- és családvizsgálatokkal, valamint a DNS szekvencia elemzésén alapuló megközelítésekkel is foglalkozunk.  Megismerjük a komplex humán kognitív és viselkedésjegyek, táplálkozási problémák, pszichopatológiai állapotok, depresszió, szorongásos viselkedészavarok genetikai és környezeti hátterét, örökölhetőségét, kialakulásának folyamatát.

 

A tantárgy részletes tematikája

 1. Bevezetés a viselkedésgenetikába

Történeti áttekintés, Mendel törvények, mennyiségi és minőségi jellegek tanulmányozása, biológiai alapok (DNS szerkezet, replikáció, a génműködés szabályozása, polimorfizmusok és szerepük).

 1. Állatmodellek

Kvantitatív genetikai kísérletek, gének és génfunkciók azonosítása, mutánsok előállítása.

 1. Öröklődés és nevelés

Iker- és örökbefogadásos kutatások, genetikai és környezeti hatások becslése.

 1. A gének és a környezet interakciója

Genotípus-környezet korreláció és interakció, detektálási módszerek.

 1. Gének azonosítása

Mutációk, polimorfizmusok, egygénes és komplex rendellenességek kandidánsgén-módszer, GWAS.

 1. Génexpresszió és epigenetika

Transzkriptom, RNS microarrays, szekvenciaalapú módszerek, proteom.

 1. A komplex viselkedési jegyek genetikai háttere: kognitív képességek

Általános és specifikus kognitív képességek, iskolai előremenetel, neurokognitív mérések.

 1. Kognitív zavarok

Fenilketonuria, törékeny X szindróma, Rett szindróma, Down szindróma, kromoszóma rendellenességek, olvasási és matematikai képességzavarok.

 1. Személyiség és személyiségzavarok

Skizotípusos személyiségzavar, kényszerbetegség, antoszociális személyiségzavar, kriminalitás.

 1. Developmental and adult psychopathology

Skizofrénia (ikerkutatások), hangulat- és szorongásos zavarok, autizmus, figyelemhiányos hiperaktivitászavar, bomlasztó magatartászavar.

 1. Szerhasználati zavarok

Alkohol- és nikotinfüggőség, egyéb drogok.

 1. Egészségpszichológia

Kövérség, szubjektív jóllét és egészség, genetikai tanácsadás.

 1. Öregedés

Kognitív öregedés, demencia, hosszú élettartam.

 1. A viselkedésgenetika jövője

Kvantitatív genetikai és molekuláris genetikai módszerek.

 

 1. Követelmények

Ütemezés: tömbösítve a vizsgaidőszakban (5, hallgatókkal egyeztetett nap, 10:30-14:00-ig egy szünettel)

Követelmény: előadások látogatása, két előadás tartása, sikeres teszt. A két előadás kiváltható egy ismeretterjesztő cikk publikálásával.

Pótlási és konzultációs lehetőségek: 1 alkalommal lehet hiányozni

 

 1. Konzultációs lehetőségek

Heti egy (egyeztetett) óra.

 

 1. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Knopik, V. S., Neiderhiser, J., DeFries, J. C., Plomin, R. (2016). Behavioral genetics. (7th ed.) New York: Worth Publishers