Szociális tanulás (szoctasb17em)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. A szociális tanulási formák evolúciója – Öröklött vagy tanult viselkedés? Egyéni vagy szociális ismeretszerzés?
 2. Az ismeretek átadásának iránya – Horizontális és vertikális transzfer. Állati kultúrák. Invenció és konzerválás.
 3. Tanító magatartás – Tanár vagy demonstrátor? Tanító magatartás állatoknál.
 4. A szociális tanulás élettana és neuro-etológiája – Érzékeny periódusok; hormonális hatások; a kanári énektanulása.
 5. Táplálék-preferencia átvétele – Korai tanulás (nyúl); csalétek-kerülés (patkány).
 6. Hely és útvonal tanulása – Migrációs útvonal átvétele; méhtánc.
 7. Szociális preferencia – Tanulás párválasztás során (guppi); állati koalíciók; eavesdropping.
 8. Szociális tanulás mechanizmusai I. – A környezetben okozott változás eltanulása – stimulus enhancement.
 9. Szociális tanulás mechanizmusai II. – A demonstrátor viselkedésének átvétele – átragadás, response facilitation, megfigyeléses kondicionálás, imitáció.
 10. Szociális tanulás mechanizmusai III. – A viselkedés, illetve annak eredményének átvétele.
 11. Szociális tanulás adaptivitása I. – Táplálékszerző magatartás formák átvétele.
 12. Szociális tanulás adaptivitása II. – Tanulás ragadozó- és fajtárs felismerés során.
 13. Szociális tanulás adaptivitása III. – A tanulás  függése rangsortól és a szociális partnertől.
 14. Jellegzetességek az ember tanuló magatartása kapcsán. – Természetes pedagógia. Osztenzív kommunikáció, dajkanyelv.