Szociális tanulás előadás (bbbn9107)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)

TEMATIKA

 1. A szociális tanulás fogalma, definíciója. Tanulás típusai. A szociális tanulás adaptivitása. Mechanizmus, ontogenezis, evolúció, funkció
 2. A táplálék-preferencia átadása. Ökológiai feltételek. Generalisták preferencia átvétele: patkány. Növényevő preferencia átvétel: üreginyúl
 3. Tanulás akusztikus kommunikáció során: madarak énektanulása. Evolúciós/ökológiai feltételek. Neurális és hormonális hatások. Érzékeny periódusok, a „hallgatóság” szerepe
 4. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – I. Ökológiai feltételek, rendszertani felbukkanás. Fosztogatók és rejtők vetélkedése hollóknál
 5. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – II. Miért imitál(ná)nak a keák?
 6. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – III. A szociális tanulás mechanizmusainak elkülönítésére tett kísérlet. Hullámos papagájok
 7. Szociális tanulás kutyáknál I. Ökológiai/ evolúciós feltételek. Szociális tanulás vadonélő kutyaféléknél. Kutya szociális tanulás funkcionális megközelítésből
 8. Szociális tanulás kutyáknál II. A szociális tanulás mechanizmusainak tesztelése. Átragadás, kiemelés, imitáció. „Do as I do”
 9. Emberszabásúak és a szociális tanulás I. Ökológia feltételek, megfigyelések a természetben – állati kultúrák. Az imitáció lehetséges megközelítési/tesztelési módszerei. Imitáció „sikertelen” demonstráció láttán
 10. Emberszabásúak és a szociális tanulás II. Tanulmányok gorillákon. Szekvencia és mintázat imitálása
 11. Emberszabásúak és a szociális tanulás III. Tanulmányok orángutánokon. Késleltetett imitáció és az „általánosítás”
 12. Tanító magatartás. A tanítás biológiai definíciója. Érzékenység tanításra – a természetes pedagógiai elmélet. Tanító magatartás házityúknál