Munkatársak

Tanszékvezető

Miklósi_Ádám_kicsi
Dr. Miklósi Ádám
Tanszékvezető egyetemi tanár. Immáron több mint 15 éve foglalkozom a kutya-ember kapcsolat etológiai megközelítésével. Kollégáimmal együtt számos új felismerést tettünk, amikor a párhuzamokat kerestünk az ember és a kutya viselkedése között. Jelenlegi kutatásaim középpontjában a kommunikáció és a szociális tanulás áll, de foglalkozunk a kutyák érzelmeket kifejező viselkedésével is. A kutya viselkedése sokszor kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ihletet nyerjünk szociális robotok viselkedésének megtervezéséhez. Ebből kiindulva igyekszem megfogalmazni az etorobotika tudományának főbb kutatási irányait. Könyvem második, átdolgozott kiadását Dog Behaviour, Evolution and Cognition címmel az Oxford University Press 2014-ben adta ki. 2017. szeptemberétől az ELTE TTK Biológiai Intézet igazgatója vagyok. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-381-2179 belső mellék: 8079 E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu

Oktatók

Kubinyi_Enikő_bDr. Kubinyi Enikő
Tud. főmunkatárs. 1994-ben csatlakoztam az Etológia Tanszék Családi Kutya Csoportjához. Az eltelt évek alatt szociális tanulással, szociális kognícióval, etorobotikával, személyiségkutatással, kutyás és farkasok viselkedésének összevetésével és viselkedésgenetikával foglalkoztam. Jelenlegi kutatási témám a kutyák kognitív öregedése, az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting Grant támogatásával.
Szakmai önéletrajz, T: +36-1-411-6500/8790, E-mail: eniko.kubinyi@ttk.elte.hu

 

Pongrácz_Peter_portre_kicsiDr. Pongrácz Péter
Egyetemi docens. Az etológia iránt egyetemista koromban, halak viselkedésének vizsgálata során váltam elkötelezetté. Később, doktoranduszként már nyulak magatartásvizsgálatával foglalkoztam. A kutya-ember kapcsolatok etológiájával foglalkozó kutatócsoporthoz 1999-ben csatlakoztam. Sokféle kutatási területekkel foglalkoztam, foglalkozom. Ezek közül néhány példaképpen: szociális tanulás (hogyan tanulnak a kutyák egy másik kutya, illetve az ember mutatta minta alapján); vizuális kommunikáció (hogyan követik a kutyák az ember, illetve egy másik kutya „mutató” gesztusát); akusztikus kommunikáció (milyen jelentést hordoz kutyák és emberek számára a kutyaugatás, morgás, nyüszítés stb.); önreprezentáció (milyen elemei mutathatók ki az önfelismerés/ önreprezentáció képességének kutyákban); a szeparációs szorongást befolyásoló tényezők vizsgálata kutyáknál; macska kogníció (a házimacska és az ember interakciói). Publikációim it találhatóak: MTMT.hu
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8795 E-mail: peter.pongracz@ttk.elte.hu

KampisGyDr. Kampis György
Egyetemi tanár. A kognitív tudományok, a tudományfilozófia és a komplex rendszerek területén végzek oktatást és kutatást. A 2016-ban megszűnt Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék vezetője voltam 2004-2015 között. Jelenleg elsősorban az adatelemzés, a “big data” és a modellezés kapcsolata érdekel.
Szakmai önéletrajz, E-mail: kampis.george@gmail.com

 

Pogány_ÁkosDr. Pogány Ákos
Adjunktus. A nemi szerepek egyedfejlődési és evolúciós mechanizmusait kutatom, viselkedésökológiai megközelítésben. Kistestű énekes madarakkal (zebrapintyek és függőcinegék) végzett terepi és laborkísérleteimben a szexuális szelekció, szexuális konfliktus és szülői együttműködés okait és következményeit vizsgálom. Jelenleg az utódgondozás és a párhűség szociális tanulását, valamint az utódgondozó nemi szerepek neuro-genetikai hátterét igyekszünk kollaborációs projektünkben feltárni. Fő érdeklődési területem mellett a szociális környezet, szociális kölcsönhatások és szociális tanulás szerepét tágabban értelmezve is kutatom, emberen és kutyákon végzett etológiai vizsgálatokban. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898 E-mail: akos.pogany@ttk.elte.hu

 

Dóka_Antal_bDóka Antal
Adjunktus önkéntes szerződéssel. Több mint 30 éve oktatja az etológiát biológusok és pszichológusok számára. Kutatási témája kötődési viselkedés, a kutyaugatás elemzése.
Telefon: +36-1-381-2179 belső mellék: 8079
E-mail:
antal.doka@ttk.elte.hu

 

Dr. Konok Veronika
Tud. munkatárs. Kutatási témája a digitális eszközök (pl. okostelefon, tablet) és az emberi viselkedés kapcsolata.
Szakmai önéletrajz,  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail: konokvera@gmail.com

 

 

MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport (2017-2022)

Dr. Abdai Judit
Tud. munkatárs. Kutatási témája: Kutya-robot interakció. Harmadik felek közötti szociális interakció értelmezése kutyánál.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8789
E-mail: abdai.judit@gmail.com

 

BBBMBabarczi-Bereczky Boróka
Kutató biológus. Kutatási témája a kutya-gazda kapcsolat. A kutatócsoportban közreműködik a pályázatok megírásában és menedzselésében.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-381-2179
E-mail: bereczky.boroka@ttk.elte.hu

 

 

Bálint AnnaBálint Anna
Tud. munkatárs. Érdeklődési területei az érzékszervek neurobiológiai működésének vizsgálata kutyáknál, az alvás agyi és élettani jellegzetességeinek vizsgálata kutyáknál és más ragadozó emlősöknél ill. az akusztikus ingerek által hordozott különböző információk agyi feldolgozásának jellegzetességei kutyáknál. Szakmai önéletrajz,
E-mail:  anna.n.balint@gmail.com

 

 

farsangDr. Ferdinandy Bence
Tud. munkatárs. Kutatási területe a komplex biológiai rendszerek modellezése és emergens tulajdonságainak vizsgálata, valamint automatizált etológiai mérőrendszerek fejlesztése. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8642
E-mail: ferdinandy.bence@ttk.elte.hu

 

 

Gácsi MártaDr. Gácsi Márta
Tud. főmunkatárs. Főbb kutatási területem a kutya-ember kapcsolat szocio-kognitív vonatkozásainak komparatív vizsgálata, melynek során kutyák, farkasok és más fajok viselkedését elemeztem etológiai módszerekkel. A kutya humán-analóg képességeinek és viselkedésformáinak feltárása során elsősorban a kötődés és az interspecifikus kommunikáció területén végeztem, illetve végzek átfogó kutatásokat. Az utóbbi években érdeklődésem fókuszába a kutya szociális viselkedésének új szempontú elemzése került; mérnök-etológus összefogással a kutya-ember interakciókat modellként alkalmazva kíséreljük meg a szociális robotok viselkedésének újszerű kialakítását. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8795 E-mail: marta.gacsi@ttk.elte.hu

Reicher VivienReicher Vivien
Tud. segédmunkatárs. Munkája során az érzelmi feldolgozás neurális és viselkedésbeli összefüggéseit vizsgálja kutyán, beleértve a tanulás és az egyedfejlődés folyamatait. Különböző módszertani megközelítések ötvözésével (etológiai és idegtudományi) vizsgálja a kutya (neuro)kognitív képességeit.
 Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: E-mail: vivien.reicher@gmail.com

 

 

Salamon AttilaDr. Salamon Attila
Tud. segédmunkatárs. A Kutatócsoporthoz való csatlakozásom óta a kutyák szaglásával kapcsolatos kutatásokban veszek részt, de érdekelnek az agybankhoz kapcsolódó tevékenységek is. Ezek hozzáadódnak korábbi érdeklődési területeimhez, amelyek a víziszárnyas szaporodás- és keltetésbiológia, viselkedés és állatjólét.
 Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: dr.attila.salamon@gmail.com

 

Sándor KrisztinaSándor Krisztina
Tud. segédmunkatárs.
 Szakmai önéletrajz, E-mail:

MTA-ELTE Lendület Társállat Kutatócsoport

Andics_Attila_bDr. Andics Attila
Tud. munkatárs, csoportvezető. A tanulás és észlelés társas és érzelmi összetevői érdekelnek, és az ezek mögött álló neurális folyamatok. Kutyák és emberek összehasonlító agyi képalkotásos (fMRI) és pszichofizikai vizsgálatai során azt kutatom, hogy hogyan észleljük egymást, hogyan tanulunk másokról, valamint a nyelvi képességek humánspecifikusságát és evolúcióját. Doktori kutatásaim során a hangfelismerés neurális mechanizmusait tanulmányoztam, valamint a beszéd- és beszélő-észlelés kölcsönhatásait.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu

Báji RitaBáji Rita
Tud. asszisztens. Segítőkutyák és családi kutyák képzése mellett csatlakoztam az Etológia Tanszék munkájába. Asszisztensként elsősorban a Családi Kutya Program kiképzést igénylő kutatásaiban veszek részt.

 

 

 

Boros MariannaBoros Marianna
Tud. segédmunkatárs. Fő érdeklődési köröm az állatok kommunikációja, és a kommunikációs képességek más készségekre, pl. a végrehajtó funkciókra gyakorolt hatása. A Lendület kutatócsoportban arra keresem a választ, hogy a kutyáknál is fellelhetők-e emberekhez hasonló nyelvspecifikus kognitív folyamatok. Agykutatóként ezeknek a neurális mechanizmusait vizsgálom agyi képalkotás (fMRI) segítségével. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail:

 

Farkas EszterFarkas Eszter
biológus, asszisztens Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail:

 

 

Gerencsér Linda_nagyDr. Gerencsér Linda
Tudományos munkatárs. Kutatási témám családban élő törpemalacok és kutyák emberrel való kommunikációs készségeinek összehasonlító vizsgálata viselkedéses módszerekkel, továbbá foglalkozom a jutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálatával is kutyáknál. Doktori tanulmányaim alatt terepen szabadon mozgó kutyák viselkedésének automatizált, gépi azonosításával foglalkoztam az ELTE Biológiai Fizika tanszék munkatársaival együttműködve.
 Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail:
linda.gerencser@gmail.com

Laura Verónica Cuaya RetanaLaura Verónica Cuaya Retana
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail:

 

 

 

Magyari LillaMagyari Lilla
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail:

Raul HernandezRaúl Hernández Pérez
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail:

 

 

 

Gábor AnnaGábor Anna
Tudományos segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz
E-mail:

Lendület Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Kubinyi Enikő

BZsBognár Zsófia
Kutatási asszisztens. Jelenleg az ELTE TTK biológia mesterszak hallgatója vagyok. Az ELTE Etológia Tanszék kutatásaiban 2013 óta vesz részt. Érdeklődési területem a kutyák vizuális kommunikációja, továbbá a Szenior Családi Kutya Program keretében foglalkozom még az öregedés és az érzékszervi hanyatlás viselkedésbeli megnyilvánulásaival. Szakmai önéletrajz,  E-mail: bognarzsof@gmail.com

Czeibert KálmánDr. Czeibert Kálmán
Tud. segédmunkatárs. A kutya agyának összehasonlító anatómiájával foglalkozom (MR, CT és makroszkópos anatómiai felvételek elemzésével). Érdeklődési területem ezen kívül a klinikai neurológia, a preparatív anatómia, a 3D-modellezés és –nyomtatás illetve virtualizáció lehetőségei az állatorvosi oktatás, kutatás és klinikum viszonylataiban.
Szakmai önéletrajz, Researchgate profil, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: czeibert.kalman@ttk.elte.hu

 

Farago Tamas Dr. Faragó Tamás
Tud. munkatárs. Érdeklődési köröm központjában a bioakusztika és a kutyák (Canis familiaris) vokális kommunikációja áll. A kutya vokalizációinak akusztikus szerkezetét és azok fajtársak közti és az emberrel való kommunikációban betöltött szerepét vizsgálom. Részt veszek etológia inspirátla robotikai kutatásokban is. Munkám során tapasztalatra tettem szert terepi és laboratóriumi hangrögzítésben, hangelemzésben és manipulációban, illetve hangvisszajátszásos technikák, köztük többmodalitásos elrendezések használatában. Jelenleg a bioakusztika és kutya vokalizációk vizsgálata mellett szociális robotikával, illetve a mesterséges, nemverbális, akusztikus érzelemkifejezések fejlesztésével és azok ember-robot interakciókban történő alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozom. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: mustela.nivalis@gmail.com

Ivaylo Iotchev
Tud. asszisztens.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: ivaylo.iotchev@gmail.com

Jonas DavidDr. Jónás Dávid
Tud. munkatárs. Az öregedés genetikai hátterét vizsgálom kutyákban, elsősorban bioinformatikai módszerekkel. A kutatásaim során foglalkozom teljesgenom-adatok és RNS-szekvenálási adatok elemzésével egyaránt. Érdeklődési területem a genomika és a kvantitatív genetika, illetve az új bioinformatikai módszerek alkalmazása és kidolgozása. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék:  E-mail: jonas.david@ttk.elte.hu

 

Lenkei RitaLenkei Rita
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: E-mail:

 

 

Leéb Ádám
Tud. segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz E-mail:

 

 

 

Lisa WalliasDr. Lisa Wallis
Kutatási témája: családi kutyák kognitív fejlődése és öregedése; kutyák viselkedés és a kutya-ember interakciók alap-, és alkalmazott tudományos vizsgálata. A kognitív funkciók és szabályozási mechanizmusok hatása a kutya-ember interakciókra. Az öregedési folyamatok hatása a problémamegoldási képességre, a tanulásra, a logikai gondolkodásra, a memóriára, a képezhetőségre, a fizikai kognicíóra, a szociális kognicióra és szociális figyelemre. Szakmai önéletrajz, Telefon:  E-mail: lisa.wallis@live.co.uk

Sándor SáraSándor Sára
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témája: Tud. segédmunkatárs. Mind a genetika, mind pedig a kutyák iránti érdeklődésem gyerekkoromig nyúlik vissza, és azóta is töretlen lelkesedéssel igyekszem mindkét területnek teret adni az életemben, adott esetben pedig ötvözni őket. A Szenior Családi Kutya Programban folytatott munkám célja, hogy megismerjük idős négylábú barátaink viselkedését és ennek genetikai, neurobiológiai hátterét, ezáltal jobban megértve az ember öregedését is. A kutatás mellett kutyaiskolai oktatással is foglalkozom és sportolok is három kutyámmal. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: sandorsara@gmail.com

Temesi AndreaTemesi Andrea
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témám a kutyák tárgynév tanulásának etológiai vizsgálata. Szakmai önéletrajz, Email: atemesi.ethology@gmail.com

 

 

TucsánB
Dr. Turcsán Borbála
Tudományos munkatárs. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650. Szakmai önéletrajzE-mail: turcsanbori@gmail.com

UjfalussyD_b-1Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia
Tud. munkatárs. Kutatási témája a tárgyi világgal kapcsolatos mentális reprezentációk, a tárgyállandóság valamint a numerikus illetve mennyiségi kompetencia vizsgálata. Kiemelt témája a madarak, köztük a varjúfélék kogníciójának kutatása komparatív módszerekkel, illetve szocializált farkasok taníthatósága, viselkedése emberekkel szemben. Jelenleg a humán ASD kutyán történő modellezésének lehetőségeit kutatja, illetve kutyák különböző minőségű jutalomra adott neurális válaszait vizsgálja viselkedési és non-invazív fMRI vizsgálatok segítségével. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: ujfalussydori@gmail.com

OTKA pályázat

Témavezető: Dr. Konok Veronika
Peres KrisztinaLiszkai-Peres Krisztina
Tud. segédmunkatárs. Érdeklődési területeim: fejlődéspszichológia, emlékezet, digitalizáció pszichológiai hatása gyermekekre, felhasználói élménykutatás. Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail:
peres.krisztina@ppk.elte.hu

 

OTKA pályázat

Témavezető: Dr. Miklósi Ádám

Munkatársak: Dr. Konok Veronika, Liszkai-Peres Krisztina

Szőke Rebeka
Szőke Rebeka
Tudományos segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon:
E-mail: 

 

 

OTKA pályázat

Témavezető: Dr. Gácsi Márta

Csibra Barbara
Tudományos segédmunkatárs. Szakmai önéletrajz, Telefon:
E-mail: 

 


Vendégkutatók

Gergely AnnaDr. Gergely Anna
Vendégkutató. Témája az ember és kutya közti vokális kommunikáció vizsgálata fMRI, EEG, eye tracker és érintőképernyős módszerekkel.
Szakmai önéletrajz, E-mail: anna.gergely66@yahoo.com

 

Dr. Bunford Nóra
Tud. munkatárs. A diszfunkcionális érzelmi feldolgozás etiológiai és patofiziológiai alapjait, viselkedésbeli megjelenéséit, illetve ezek többmódszeres mérését kutatom.
Továbbá érdekel az érzelmi feldolgozás alap- és összehasonlító-kutatása. E kutatások eredményeit felhasználva és továbbgondolva az alkalmazott kutatás területén foglalkozom az érzelmi feldolgozás különféle negatív funkcionális következményeivel és releváns farmakológiai és pszichoszociális kezelések fejlesztésével és kiértékelésével.
Szakmai önéletrajz, Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788 E-mail:

topal1-e1454856733188Dr. Topál József
Tudományos tanácsadó, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatóhelyettese. Kutatásait a kutyák és gyerekek társas kognitív képességei témakörében végzi. Szakmai önéletrajz,
E-mail: topal.jozsef@ttk.mta.hu

 

Lakatos GabriellaDr. Lakatos Gabriella
Vendégkutató. Kutatási témája a vizuális kommunikáció elemzése kutya és ember között, valamint autizmussal élő gyerekek referenciális kommunikációs képességeinek vizsgálata.
E-mail: gabriella.lakatos@gmail.com