MTA-ELTE LENDÜLET NEUROETOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

 

A Neuroethology of Communication Lab kutatócsoportot 2017-ben hozta létre Andics Attila az ELTE TTK Biológiai Intézetének Etológia Tanszékén, az MTA Lendület program támogatásával. A Lendület-projekt (Összehasonlító agyi képalkotás emlősökben) során kutyák és törpemalacok emberekkel való kommunikációját vizsgáljuk viselkedéses és agyi képalkotásos módszerekkel. A kutatás célja, hogy jobban megértsük a biológiai és kulturális evolúció szerepét az emberi nyelvi kompetencia és az ezt támogató szociális-kognitív képességek kialakulásában. 

A kísérletek többek között kitérnek a családban élő állatok szóértésére, beszédhang- és beszélőfeldolgozására, tágabban értelemben vett szociális érzékenységére (pl. arcfeldolgozás) és képességeire (pl. infravörös-érzékelés), melyeket agyi képalkotó módszerek segítségével vizsgálunk. A kutatócsoport által végzett egyedülálló malac-kutya összehasonlító viselkedéses kísérletek pedig a két faj emberekkel való kommunikációs képességeit vetik össze, például azt vizsgálják, hogy a kutyák vagy a malacok érzékenyebbek az emberi jelzésekre vagy kezdeményeznek többször interakciót az emberrel. A törpemalacokkal végzett kutatásokról bővebb információk a Családi Törpemalac Program menüpontban találhatók.

2020-ban Andics elnyerte az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) Starting Grant pályázatának támogatását. A Voice and speech perception across mammals: a comparative study of humans, dogs and pigs (VOIMA) c. projektje 1,9 millió euró összegű támogatásban részesült. A 2021-től az ELTE TTK Biológiai Intézetének Etológia Tanszékén induló VOIMA projekt szervesen épül a Lendület-projekt eredményeire. Fókuszában azok az emberre jellemző, a beszédfeldolgozás szempontjából fontos agyi specializációk állnak, amelyek más főemlősöknél nem figyelhetők meg. A VOIMA projekt arra keresi a választ, hogy vajon ezek az agyi specializációk valóban kizárólag az embernél alakultak ki, vagy a beszéd megjelenésének következtében jelentek meg, újrafelhasználva már létező agyi folyamatokat az új cél érdekében. A feltételezés az, hogy ha újrafelhasználás történt, akkor az emberi hang és beszéd feldolgozását segítő hasonló agyi specializációk kialakulhattak olyan fajokban is, amelyek környezetében szintén megjelent és fontossá vált az emberi beszéd. 

A VOIMA projekt három fő pillérre épül: egyfelől a korábbi kutatásokat kibővítve azt vizsgálja, hogy a fajtársak hangja, az emberi hangok és a beszéd agyi feldolgozása elkülönül-e egymástól a kutyáknál, malacoknál és embereknél. Másfelől azt tárja fel, hogy ezek a fajok hasonló hatékonysággal ismerik-e fel a hangadó egyedi azonosítását, illetve belső állapotának felismerését lehetővé tevő jeleket, ha azok fajtársuktól, vagy ha másik fajtól származnak. Végül pedig az evolúciós változások és az egyedfejlődés szerepének megértése érdekében különböző kutyafajták agyi anatómiáját és mechanizmusait fogják összehasonlítani, valamint újszülött kutyáknál, farkasoknál, házi sertéseknél és vaddisznóknál fogják nyomon követni az emberi hangra és beszédre való érzékenység kialakulását. 

Tudományos leírás (angol nyelvű)

 

Jelentkezz csapatunkba!

Publikációk

Gábor A, Kaszás N, Faragó T, Pérez Fraga P, Lovas M, Andics A (2022) The acoustic bases of human voice identity processing in dogs. Animal Cognition https://doi.org/10.1007/s10071-022-01601-z [pdf][link][VA]

Cuaya LV, Hernández-Pérez R, Boros M, Deme A, Andics A (2021) Speech naturalness detection and language representation in the dog brain. NeuroImage https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118811 [pdf][link][VA]

Boros M, Magyari L, Török D, Bozsik A, Deme A, Andics A (2021) Neural processes underlying statistical learning for speech segmentation in dogs. Current Biology https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.10.017 [pdf][link][VA]

Gábor A, Andics A, Miklósi Á, Czeibert K, Carreiro C, Gácsi M (2021) Social relationship-dependent neural response to speech in dogs. NeuroImage, 243, 118480. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118480 [pdf][link][VA]

Fugazza C, Andics A, Magyari L, Dror S, Zempléni A, Miklósi Á (2021) Rapid learning of object names in dogs. Scientific Reports, 11, 2222. doi: 10.1038/s41598-021-81699-2 [pdf][link]

Gunde E, Czeibert K, Gábor A, Szabó D, Kis A, Arany-Tóth A, Andics A, Gácsi M, Kubinyi E (2020) Longitudinal volumetric assessment of ventricular enlargement in pet dogs trained for functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies. Veterinary Sciences, 7: 127. doi: 10.3390/vetsci7030127 [pdf][link]

Magyari L, Huszár Zs, Turzó A, Andics A (2020) Event-related potentials reveal limited readiness to access phonetic details during word processing in dogs. Royal Society Open Science, 7: 200851. doi: 10.6084/m9.figshare.c.5221448 [pdf][link][VA]

Pérez Fraga P, Gerencsér L, Andics A (2020) Human proximity seeking in family pigs and dogs. Scientific Reports 10, 20883. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77643-5 [link][VA]

Bunford N, Hernández-Perez R, Farkas E, Cuaya L, Szabó D, Szabó Á, Gácsi M, Miklósi Á, Andics A (2020) Comparative Brain Imaging Reveals Analogous And Divergent Patterns Of Species- And Face-Sensitivity In Humans And Dogs. The Journal of Neuroscience, JN-RM-2800-19; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2800-19.2020 [pdf][link][VA]

Gábor A, Gácsi M, Szabó D, Miklósi Á, Kubinyi E, Andics A (2020) Multilevel fMRI adaptation for spoken word processing in the awake dog brain. Scientific Reports 10, 11968 https://doi.org/10.1038/s41598-020-68821-6 [pdf][SM][link][VA]

Pérez Fraga P, Gerencsér L, Lovas M, Újváry D, Andics A (2020) Who turns to the human? Comparing pigs’ and dogs’ behaviour in the unsolvable task paradigm. Animal Cognition. doi: 10.1007/s10071-020-01410-2 [pdf][link][VA]

Boros M, Gábor A, Szabó D, Bozsik A, Gácsi M, Szalay F, Faragó T, Andics A (2020) Repetition enhancement to voice identities in the dog brain Scientific Reports 103989 https://doi.org/10.1038/s41598-020-60395-7 [pdf][link][VA]

Bálint A, Andics A, Gácsi M, Gábor A, Czeibert K, Luce CM, Miklósi Á, Kröger RHH (2020) Dogs can sense weak thermal radiation. Scientific Reports 103736  https://doi.org/10.1038/s41598-020-60439-y [pdf][link][VA]

Szabó D, Gábor A, Gácsi M, Faragó T, Kubinyi E, Miklósi Á and Andics A (2020) On the Face of It: No Differential Sensitivity to Internal Facial Features in the Dog Brain. Frontiers Behavioral Neuroscience. 14:25. doi: 10.3389/fnbeh.2020.00025 [pdf][link][VA]

Andics A, Faragó T (2019) Voice perception across species. In: S. Frühholz, P. Belin (Eds.), Oxford Handbook of Voice Perception. Oxford, UK: Oxford University Press (pp. 363-392). doi: 10.1093/oxfordhb/9780198743187.013.16 [link]

Czeibert K, Andics A, Petneházy Ö, Kubinyi E (2019) A detailed canine brain label map for neuroimaging analysis. Biologia Futura, 70: 112-120, doi: 10.1556/019.70.2019.14 [pdf][link]

Gábor A, Kaszás N, Miklósi Á, Faragó T, Andics A (2019) Interspecific voice discrimination in dogs. Biologia Futura, 70: 121–127. doi: 10.1556/019.70.2019.15 [pdf][link]

Gerencsér L, Pérez Fraga P, Lovas M, Újváry D, Andics A (2019) Comparing interspecific socio-communicative skills of socialized juvenile dogs and miniature pigs. Animal Cognition 22: 917, doi:10.1007/s10071-019-01284-z [pdf][link][VA]

Szabó D, Czeibert K, Kettinger Á, Gácsi M, Andics A, Miklósi Á, Kubinyi E (2019) Resting-state fMRI data of awake dogs (Canis familiaris) via group-level independent component analysis reveal multiple, spatially distributed resting-state networks. Scientific Reports 9, 15270. doi: 10.1038/s41598-019-51752-2 [pdf][link]

Andics A, Miklósi Á (2018) Neural processes of vocal social perception: Dog-human comparative fMRI studies, Neuroscience & Biobehavioral Reviews 85: 54-64. [pdf][link]

Gerencsér L, Bunford N, Moesta A, Miklósi Á (2018) Development and validation of the Canine Reward Responsiveness Scale –Examining individual differences in reward responsiveness of the domestic dog, Scientific Reports, 8, 4421. doi:10.1038/s41598-018-22605-1 [pdf][link]

Bunford N, Andics A, Kis A, Miklósi Á, Gácsi M (2017) Canis familiaris As a Model for Non-Invasive Comparative Neuroscience, Trends in Neurosciences, 40(7): 438-452. [pdf][link]

Andics A, Gábor A, Gácsi M, Faragó T, Szabó D, Miklósi Á (2016) Neural mechanisms for lexical processing in dogs. Science, 353: 1030-1032. doi: 10.1126/science.aaf3777 [pdf][SM][link][VA]

Andics A, Gácsi M, Faragó T, Kis A, Miklósi Á (2014) Voice-sensitive regions in the dog and human brain are revealed by comparative fMRI. Current Biology, 24: 574-578. [pdf][SM] [link][VA]