Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)

Szabadon választható tárgy, 4 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pásztor Erzsébet
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pásztor Erzsébet, Dr. Háhn István
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, házi feladatok elvégzése. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultáció: év közben, előre megbeszélt időpontban
Ajánlott irodalom: Az előadás ppt-anyaga

TEMATIKA

 1. A kutatási folyamat. Kutatómunka (terület, cél, módszer, szint, fajta), témaválasztás, irodalmazás, kutatási folyamat megtervezése, probléma-megoldás
 2. Tudományos munkák készítése. Szakdolgozat (BSc), Diplomamunka (MSc), PhD disszertáció, zárójelentés, Szakdolgozat felépítése, saját kutatás értelmezése kérdések alapján
 3. Témaválasztás. Témagenerálás, témaértékelés, megvalósíthatóság és kockázatok
 4. A kutatás lépései. Tervezés, módszerek, végrehajtás, kockázat-haszon elemzés konkrét vizsgálat kapcsán
 5. Szakdolgozatírás elvei. Önértékelés és bírálat szempontrendszere, szakdolgozat szerkezete,
 6. Változók leírása, meghatározása. Változók típusai, meghatározások módja, használatuk gyakorlása
 7. Statisztikai alapfogalmak. Átlag, szórás, medián, valószínűségek megadása, kísérleti elrendezések, normális eloszlás
 8. Statisztikai próbák. Hipotézis-vizsgálat, T-próba, Welsh-próba, F-próba, khi négyzeten alapuló szignifikancia vizsgálatok egy szempontos ANOVA
 9. Témabemutató. Előadás tartása a kutatási témából, kérdések, kritikák vita
 10. A tudományos publikálás alapjai. Publikáció szerkezete, rövid összefoglaló szerkezete és írása a témából
 11. Cikkolvasás és bírálat. Anonim kézirat olvasása és bírálata megadott szempontok alapján, ismertetés előadás formájában
 12. Pályázatírás I. Elmélet és gyakorlat, pályázatok típusai, pályázatok célja és fontossága, pályázatok feltételrendszere, hazai és nemzetközi pályázatok, konzorciumok, pályázatok bírálati szempontjai
 13. Pályázatírás II. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala
 14. Pályázatírás III. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala