Integrált kutatási módszerek az etológiában előadás (bb2n9102)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Faragó Tamás
Oktató: Dr. Andics Attila, Dr. Faragó Tamás
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Etológia I. előadás 
Segédanyag: az előadás diái

TEMATIKA

Irodalmazás
1. Hogyan olvassunk cikket? – cikk értő olvasása 1.
2. Referencia-kezelés (keresés, citációs hálók, mendeley, hogyan hivatkozzunk)
3. Hogyan olvassunk cikket? – cikk értő olvasása 2 (kritikus olvasás, jegyzetelés a tanulmányhoz)
Aatkezelés
4. adattárolás, adatkezelés (hogyan ne vesszenek el az adataink, adatrendezés excelben, elemzéshez)
Tanulmány írása
5. Kísérlet tervezése, módszer írása
6. eredmények, stat írása
7. Bevezető, diszkusszió írása
8. tömörítés, absztraktírás
9. ábrakészítés
prezentációkészítés
10. előadás-készítés, előadói technikák
11. poszter-készítés (design, publisher használata)
12. tudománykommunikáció