Integrált kutatási módszerek az etológiában előadás (bb2n9102)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Faragó Tamás
Oktató: Dr. Andics Attila, Dr. Gácsi Márta, Dr. Konok Veronika, Dr. Kubinyi Enikő
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Etológia I. előadás (bb1c1105, vagy bb1n1105)
Segédanyag: az előadás diái

TEMATIKA

 1. Állati viselkedés tesztelése kísérleti módszerekkel
 2. Kérdőíves adatgyűjtés
 3. Hang- és videófelvétel, ingerbemutatás
 4. Agyi funkcionális képalkotó eljárások I. (fMRI)
 5. Agyi funkcionális képalkotó eljárások II. (fMRI laborlátogatás)
 6. Elektrofiziológiai módszerek I. (EEG)
 7. Elektrofiziológiai módszerek II. (EKG)
 8. Gyűjtött adatok kezelése, feldolgozása, tárolása
 9. Hangelemzési eljárások (Praat)
 10. Videó elemzés (Solomon)
 11. Videóabsztrakt szerkesztése
 12. Prezentációs technikák (előadás, poszter)
 13. Írásbeli prezentációs technikák (cikkírási tippek, irodalmazás, Mendeley)

Célkitűzés:
Modern etológiai kutatásokban használatos adatgyűjtési, adatelemzéses technikák bemutatása és prezentációs készségek fejlesztése. Interdiszciplináris módszerek, például viselkedésvizsgálati, idegtudományi, agyi képalkotó technikák, kísérletes és kérdőíves pszichológiai, bioakusztikai módszerek ismertetése. Hangi és képi ingerek és adatok feldolgozásának módszerei. Eredmények bemutatásához használt technikák ismertetése és készségek fejlesztése.