Kutatásmenedzsment (BIO/2/5)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: MSc Kutatástervezés tárgy elvégzése
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőségek: Évközben, előre megbeszélt időpontban
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Etológia alapismeretek

A tantárgy tematikája:
(az órák hosszabb blokkokban a félév során 4 alkalommal kerülnek lebonyolításra)
Cikkírás és bírálat – A téma megbeszélés, feladatok kiosztása, kéziratok kiosztása, közös bírálatok, elkészítése
Előadás-gyakorlat – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ
Felkészülés áttekintő tanulmány írására – A probléma megbeszélése, miért van rá szükség, témaválasztás, felépítés
Egy áttekintő téma bemutatása előadás formájában – A hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a kiválasztott témából, melyet kérdések és vita követ