BSc alapszak

Az Etológia Tanszék minden évben széles körben ajánl különböző témákat a hallgatók számára. Az oktatók és kutatók előnyben részesítik a kísérletes munkákat (szemben az egy adott témakört bemutató irodalmi összefoglalóval), és a hallgatók számára is izgalmasabb kihívás az aktív, részben önálló kutatómunka.

Az aktuálisan választható témák az Intézeti honlapon találhatók 

Szakdolgozati témaválasztás szabályai és követelmények az Intézeti honlapon találhatóak

Az utóbbi 12 évben született BSc dolgozatok:

2021 Témavezető
Antus Antónia: Digitális eszközök és pszichés egészség Dr. Konok Veronika
Daoud Ádám: Uncertainty monitoring in dogs – in relation to position on the “ASD-like” spectrum Dr. Ujfalussy Dorottya
2020 Témavezető
Farkas Zoé: Okoseszközök és mesterséges intelligencia a pszichológiai/pszichiátriai szűrésben Dr. Konok Veronika, Dr. Ferdinandy Bence
Herpai Kornél: Saját hang percepciójához kapcsolódó bioakusztikai vizsgálatok Dr. Pongrácz Péter, Dr. Faragó Tamás
Kívés Borbála: A tegzesek lakócsőépítési stratégiái Dr. Kriska György
Kovács Tímea: Eltérő tanítási helyzetek hatása a memória konszolidációra kutyák esetében Dr. Gácsi Márta
Tóth Liza: A kutyák szaglási képességének vizsgálata Dr. Gácsi Márta
2019 Témavezető
Csepregi Melitta: A házimacska kognitív képességeinek és interspecifikus szociális viselkedésének összehasonlító etológiai vizsgálata Dr. Gácsi Márta
Deés Alexandra: Cross-sectional comparison of age-associated memory loss in healthy family dogs Dr. Patrizia Piotti, Dr. Kubinyi Enikő
Junó Vanda Katalin: Az elhízás és a tartási/táplálási körülmények összefüggése családi kutyák esetében Dr. Pongrácz Péter
Kocsis Adrienn: Mobilapplikációk hatásának vizsgálata a gyerekek kognitív készségeire Dr. Konok Veronika
Onofer Dóra Lilla: Emberi figyelem-felhívó jelzések hatása házimacska viselkedésére Dr. Pongrácz Péter
Városi Zsófia: A kutya, mint a human autizmus egyik lehetséges modellje Dr. Topál József, Dr. Turcsán Borbála
2018 Témavezető
Bognár Zsófia: A kutyák arcok felé irányuló figyelmének vizsgálata Dr. Kubinyi Enikő
Csányi Evelin: A digitális eszköz-használat (mobiltelefon, tablet) humánetológiai vonatkozásai Dr. Konok Veronika
Lengyel Attila: Az élőség észlelésének összehasonlító etológiai megközelítése Dr. Miklósi Ádám, Abdai Judit
Sándor Luca Fatima: Cetfélék szociális tanulása és kommunikációja a természetben Dr. Miklósi Ádám
Sztruhala Sára: A kutya utódgondozó magatartása – a kölykök fejlődését befolyásoló szociális tényező Dr. Pongrácz Péter
Zsilák Borbála Anna: Jutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyán a jel-követő / cél-követő viselkedési paradigma alkalmazásával Dr. Miklósi Ádám
2017 Témavezető
Kaszás Noémi: A hangalapú személyazonosítási képesség kísérletes vizsgálata kutyákban Dr. Andics Attila
Jankács Annamária: Állatjólét és állatetika etológiai szemszögből Dr. Pongrácz Péter
Réti Zsófia: A mobiltelefonhasználat etológiai vizsgálata Dr. Miklósi Ádám
Turzó Andrea: Hangingerek feldolgozásának pszicholfiziológiai mutatói kutyákban Dr. Andics Attila
2016   Témavezető
Kis Dávid: A magyar állatjólét jogi szabályozásának változásai és érvényesülésük a tudományos állatkísérletekben   Dr. Pogány Ákos
Reicher Vivien: A kutya neurális folyamatainak vizsgálata nem invazív, alvási EEG mérésekkel   Dr. Gácsi Márta
2015    Témavezető
Gönye Csaba: Bátorság-személyiség szociális tanulásának kísérletes vizsgálata zebrapintyen   Dr. Pogány Ákos
Keserű Dóra: Kutyák táplálkozási szokásainak és preferenciáinak kísérletes vizsgálata   Dr. Miklósi Ádám
Szapu Julianna Szulamit: A macska-ember viszony és a macska viselkedésének kérdőíves kutatása   Dr. Pongrácz Péter
Csibra Barbara: Tanulás helyzetek hatékonyságának összehasonlítása kutyán   Dr. Gácsi Márta
Dunay Anna: A kutya viselkedésének ontogenezise. Különböző szociális viselkedésformák megjelenése kölyök és fiatalkorban   Dr. Pongrácz Péter
Eleőd Huba: Érzelemkifejezés és kommunikáció az ember-robot interakcióban   Dr. Gácsi Márta
Huszár Zsófia: A beszédfeldolgozás agyi mechanizmusainak kísérletes vizsgálata kutyákban   Dr. Andics Attila
Kupper Boróka: Az oxytocin szerepe a felnőttek társas viselkedésében és tanulási folyamataiban   Dr. Topál József
Lenkei Rita: A szeparációs szorongás jelensége kutyáknál – etológiai megközelítés és vizsgálati lehetőségek   Dr. Pongrácz Péter
Sári Eszter: A korai környezet hatása a kutyák szociális viselkedésére   Dr. Miklósi Ádám
2014    Témavezető
Földi Levente: A kutya, mint viselkedésgenetikai modell   Dr. Lakatos Gabriella
Marx András: A nem-lineáris események szerep a vokális kommunikációban   Dr. Faragó Tamás
Pataki Gréta: A kutya (Canis familiaris) morgás információtartalmának változása a kutya belső   Dr. Pongrácz Péter, Dr.Faragó Tamás
Zsolt Anna: Az „eavesdropping“ jelenség etológiája, vizságlati lehetőségei kutyán   Dr. Pongrácz Péter
2013    Témavezető
Asbóth Fanni: Alapérzelmek szerepe a kommunikációban   Dóka Antal
Barna Annamária: a szociális tanulás evolúciója   Dr. Pongrácz Péter
Czinege Nikolett: A kutya viselkedése állatjóléti szempontból, különöse tekintettel a vokalizációra   Dr. Pongrácz Péter
Dolgos Hanna: A tanulás – tanítás etológiája   Dóka Antal
Faluközi Réka: Affektív etológia   Dóka Antal
Gigler Dóra: Kommunikáció, mint megszaladási jelenség   Dr. Miklósi Ádám
Gombás Eszter: Kutyafajták és etológia. Vizsgálható-e a fajták viselkedésbeli különbözősége tudományos módszerekkel?   Dr. Pongrácz Péter
Jégh Attila: A kutya viselkedéselemeinek automatizált mérése (távadatolás)   Dr. Miklósi Ádám, Gerencsér Linda
2012    Témavezető
Abdai Judit: Kutyák szociális tanulása   Dr. Miklósi Ádám
Hudecz Ágnes: A kutya intraspecifikus és interspecifikus agresszív viselkedésének elemzése   Dr. Gácsi Márta
Kisfaludi Karola: Etikai szempontok a robotfejlesztésben   Dr. Pongrácz Péter
Kocsis Borbála: Közelrokon egérfajok fészkelési szokásai   Dr. Ältbacker Vilmos
Korcsok Beáta: The role of ethological models in robotics   Dr. Miklósi Ádám
Králik Zsófia: Az intelligencia biológiai vizsgálata, különös tekintettel az állati intelligenciára   Dr. Pongrácz Péter
Petró Eszter: A szociális kogníció evolúciója – A „lénység” felismerése –  az etológiai és pszichológiai megközelítés eltérései   Dr. Miklósi Ádám
Szabó Dóra: Az öregedés hatása a viselkedésre és a kognitív képességekre   Dr. Miklósi Ádám
Szánthó Flóra: Kutyakiképzés hatása a kutyaember interakcióra   Dr. Kubinyi Enikő
Varga Katalin: Referenciális és nem referenciális kommunikáció   Dr. Pongrácz Péter
2011    Témavezető
Benedek Veronika: A kutya vokalizációs rendszere, a kutya vokalizációk vizsgálata   Dr. Pongrácz Péter
Fadel Nadin: Ágencia jegyek és kontingens ingerkapcsolatok felismerése, valamint ehhez kapcsolódó kognitív képességek állatokban és emberben   Dr. Topál József, Dr. Gácsi Márta
Garamszegi Anita: Korai emberi kezelés hatása háziállatok viselkedésére, különös tekintettel a lóra   Dr. Pongrácz Péter
Lékó-Rózsa Rita: Érzelmek kifejezése a kutyáknál: elsődleges és másodlagos érzelmek?   Dr. Gácsi Márta
2010    Témavezető
Csepreghy Csillag : Kutya emóciók viselkedésbeli megnyilvánulása   Dr. Miklósi Ádám
Ferencz Kitti: A kutyák emberrel szembeni kommunikációs képességeinek etológiai vizsgálata a „nature-nurture” vita tükrében   Dr. Miklósi Ádám
Kis Anna: Az agresszió etológiai szempontú elemzése   Dr. Gácsi Márta
Róka Zsófia Zsuzsa: A kutya mint humán személyiségmodell   Dr. Kubinyi Enikő
Szakadát Sára: Humán-robot interakció etológiai szempontú elemzése   Dr. Gácsi Márta
Turóci Ágnes: Környezetgazdagítás hatása a tanulásra és memóriára: Az állatkerti emberszabásúak etológiájának elemzése   Dr. Miklósi Ádám