Kognitív etológia előadás (bb2n1e32)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgy felelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Topál József
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Az előadás bemutatói; Shettleworth, S. J. (2010) Cognition, Evolution, and Behavior New York: Oxford

TEMATIKA

 1. Az állati gondolkodás vizsgálatának tudománytörténete. A kognitív etológia kialakulása
 2. Kísérlettervezés a kognitív etológiai kérdések vizsgálatában, Okos-Hans effektusok
 3. Az intelligencia fogalmának biológiai megközelítése
 4. A fizikai kogníció jelenségeinek vizsgálata 1: tárgyreprezentációs képesség és deduktív következtetési képességek
 5. A fizikai kogníció jelenségeinek vizsgálata 2: Számfogalom az állatvilágban, tranzitív következtetési képességek
 6. Eszközhasználat és szociális tanulás evolúciós eredete
 7. Imitációs képességek és játék evolúciós eredete
 8. Szociális intelligencia 1: Tudatelméleti képességek az állatvilágban. Önfelismerés, éntudat
 9. Szociális intelligencia 2: Az ember tudatelméleti képességeinek egyedfejlődése evolúciós eredete
 10. Az állati és emberi kommunikáció biológiai alapjai
 11. A nyelvi képességek evolúciós eredete: állati és emberi nyelvek, nyelvtanítási kísérletek
 12. A kutya, mint az ember társas elmeképességeinek modellje 1.
 13. A kutya, mint az ember társas elmeképességeinek modellje 2.
 14. Kognitív etológia és állat-etikai megfontolások