Kognitív etológia (BIO/2/2)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: BSc Kognitív etológia alapszintű tárgy elvégzése
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőségek: év közben, előre megbeszélt időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező: Shettleworth, S. 2010 Cognition, behaviour and evolution
hallgatók ppt-i

A tantárgy tematikája:
(az órák hosszabb blokkokban a félév során 4 alkalommal kerülnek lebonyolításra)
A kognitív etológia tudományos áttekintése: A téma megbeszélés, feladatok kiosztása (könyvolvasás, cikkek olvasása, kritikai értékelés gyakorlása)
Beszámolók tartása – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ
Beszámolók tartása
Beszámolók tartása

  1. Bevezetés
  2. Problémamegoldás
  3. Szociális tanulás, hagyományok, tanulás