Integrált kutatási módszerek az etológiában (BIO/2/6)

6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Faragó Tamás
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Andics Attila, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Konok Veronika
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia EA (bb1c1105, vagy bb1n1105)
Követelmények a vizsgaidőszakban: szóbeli kollokviunm
Ajánlott irodalom: előadási diái

A tantárgy tematikája:
1. Állati viselkedés tesztelése kísérleti módszerekkel
2. Kérdőíves adatgyűjtés
3. Hang- és videófelvétel, ingerbemutatás
4. Agyi funkcionális képalkotó eljárások I. (fMRI)
5. Agyi funkcionális képalkotó eljárások II. (fMRI laborlátogatás)
6. Elektrofiziológiai módszerek I. (EEG)
7. Elektrofiziológiai módszerek II. (EKG)
8. Gyűjtött adatok kezelése, feldolgozása, tárolása
9. Hangelemzési eljárások (Praat)
10. Videó elemzés (Solomon)
11. Videóabsztrakt szerkesztése
12. Prezentációs technikák (előadás, poszter)
13. Írásbeli prezentációs technikák (cikkírási tippek, irodalmazás, Mendeley)

Tantárgyleírás:
Modern etológiai kutatásokban használatos adatgyűjtési, adatelemzéses technikák bemutatása és prezentációs készségek fejlesztése. Interdiszciplináris módszerek, például viselkedésvizsgálati, idegtudományi, agyi képalkotó technikák, kísérletes és kérdőíves pszichológiai, bioakusztikai módszerek ismertetése. Hangi és képi ingerek és adatok feldolgozásának módszerei. Eredmények bemutatásához használt technikák ismertetése és készségek fejlesztése.