BSc alapszak

A Tanszéken oktatott tantárgyak:

Biológiai szakismeretek:
Etológia 1 előadás (etolo1b17ea) tavasz

Kötelezően választható – speciális biológusi szakismeretek:
Etológia 2 előadás (etolo2b20ea, 2 kredit) (etolo2b17ea, 1 kredit)

Szakdolgozati szeminárium
Szaklaboratórium 1 (szakl1b17da) –
az őszi félévre júniusban lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)
Szaklaboratórium 2 (szakl2b17da) –
a tavaszi félévre novemberben lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)

Tanárszakos tárgyak:
Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)

Szabadon választható tárgyak:
A kommunikáció evolúciója előadás (komevob18eo)  (bbbn9078),
A kutyafélék evolúciója előadás (kutyevb18eo), (bbbn9027) – őszi félév
Etológia és viselkedésökológia gyakorlat (etovisb17m)
Állatjólét előadás (bb2n1e10) – őszi félév
Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169) – tavasz
Integrált kutatási módszerek az etológiában (bb2n9102)

 

Régebben oktatott tárgyak:
Kognitív- és neuroetológia (kogneusb17em)
A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)
A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
Alkalmazott etológia és állatjólét (angolul) (alketosb17em)
Állatvédelem előadás (bbbn9124)
Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)
Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105),


footer