BSc alapszak

A Tanszéken oktatott tantárgyak az őszi félévben:

A kommunikáció evolúciója előadás (bbbn9078)
A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027)
A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
Állatjólét előadás (bb2n1e10)
Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)
Szociális tanulás előadás (bbbn9107)

A Tanszéken oktatott tantárgyak a tavaszi félévben:

Alkalmazott etológia gyakorlat (bb1n4ab1)
Állatvédelem előadás (bbbn9124)
Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169)
Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105), Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)
Etológia (etolo1b17e)
Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
Integrált kutatási módszerek az etológiában (bb2n9102)
Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)
footer