Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)

Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend:
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag,

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

1. Bevezetés
2. Tájékozódás
3. Táplálkozás
4. A viselkedés elemzés 4 kérdése
5. A viselkedés mechanizmusa, probléma megoldás és tanulási folyamatok
6. Predáció
7. A viselkedés egyedfejlődése
ppt formában innen letölthető
8. Kommunikáció
9. Csoportos élet
10. Együttműködés és önzetlenség
11. Szexuális szelekció
12. Szülői viselkedés / párzási rendszerek