Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)

Kötelezően választható diff. szakmai tárgy , 2 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Faragó Tamás, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia EA (alapszint)
Követelmények a  szorgalmi időszakban: a gyakorlatok látogatása, jegyzőkönyv-készítés, 3-10. órákon beugró, 7-8 és 11-12. gyakorlaton beadandó esszé írása

A gyakorlatot blokkosítva tartjuk. Összesen hat különböző gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, létszámtól függően csoportokba osztva. Az egyes csoportok mindig kéthetente kerülnek sorra, alkalmanként egy-egy gyakorlat négy órát vesz igénybe.

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

1-2. Bevezetés. mi az etológia? A viselkedés értékelésének módszerei (Miklósi Ádám)

3-4. A viselkedés kódolásának megbízhatósága (Kubinyi Enikő)

5-6. Viselkedési konzisztencia verőköltő bodobácsoknál (Konok Veronika)

7-8. A humán ivari dimorfizmus és párválasztás vizsgálata (Faragó Tamás)

9-10. Kockázatvállalás (Dóka Antal, Erdélyi-Belle Boglárka)

11-12. Állati viselkedés vizsgálata a fővárosi Állat- és Növénykertben (Pongrácz Péter)