Etológia II. (emelt szint) előadás (bb1c1316)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám

Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint minimum 3-as érdemjegy
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, 2 zh megírása, 1 esszé leadása
A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Az előadás ppt-anyaga
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 

TEMATIKA

 1. Térbeli tájékozódás. Vándorlás, tanult és öröklött komponensek szerepe, nap szerepe a tájékozódásban, iránytűk (csillag, mágneses tér), szagok szerepe a táplálkozásban
 2. Túlélés extrém környezeti feltételek mellett. Hibernáció.
 3. Domesztikáció, mint az állati viselkedést befolyásoló szelekciós folyamat.
 4. Kommunikáció
 5. A megbízható és a nem megbízható kommunikációs viselkedés kialakulásának formái és feltételei
 6. Táplálékkeresés. Védelem a ragadozók ellen, rejtőzködés (kripszis), kripszis és szelekció, gyakoriság függő szelekció, fenotipikus plaszticitás, mimikri
 7. Korai tanulás, valamint a viselkedés fejlődése az ontogenezis során
 8. Alkalmazott etológia
 9. Állatjólét és viselkedés kapcsolata
 10. Problémamegoldó viselkedés I.
 11. Problémamegoldó viselkedés II.
 12. Szülői ráfordítás, szülő-utód és testvér-testvér konfliktus
 13. A szülői gondozási minták evolúciója
 14. Motiváció
 15. Az állati személyiség modellje
 16. A viselkedés mérése