Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktatók: Dr. Dóka Antal, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

TEMATIKA

 1. Az etológia története. Hogyan és kik által jött létre a viselkedéskutatás tudománya? Az etológia fő vizsgálati módszerei
 2. A viselkedés mechanizmusa, problémamegoldás, tanulás I.
 3. Táplálkozás. A ragadozók funkcionális alapú meghatározása. A specialista és generalista táplálkozás előnyei és hátrányai
 4. Problémamegoldó magatartás, tanulás II.
 5. Szociális tanulás
 6. Tájékozódás, migráció. Mi szükséges egy jó biológiai iránytűhöz? Rövid és hosszú távú mozgás a térben
 7. Kommunikáció. A kommunikáció biológiai definíciója. Kommunikációs csatornák. Őszinteség/megtévesztés, költség/haszon
 8. Szexuális szelekció
 9. Szaporodás, párválasztás. Monogám és poligám párosodási rendszerek.
 10. Szülői ráfordítás, utódgondozó magatartás
 11. Együttműködés. A kooperáció és az intelligencia kapcsolata. A kooperáció kialakulásáért felelős ökológiai és evolúciós tényezők
 12. Csoportos viselkedés. A csoportban élés (valamint a magányos életmód) előnyei és hátrányai. A csoportokban megfigyelhető szervezettség szintjei

Az “Etológia jegyzet” elérhető fejezetei eléréséhez katt ide (utolsó verzió: 2017.május 25.)!