Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktatók: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Bevezetés: A megfigyeléstől a tudományos vizsgálatig
 2. A négy kérdés: Az etológiai módszer
 3. Tájékozódás térben és időben
 4. Táplálékkeresés
 5. Ragadozó elkerülés és élősködők
 6. Csoportos viselkedés
 7. Együttműködés és ellentét 
 8. Kommunikáció
 9. Szexuális szelekció, ivari kiválasztódás, és szaporodás
 10. Egyedfejlődés és tanulás
 11. Párosodási rendszerek és szülő viselkedés
 12. A viselkedés neurális alapjai

Az “Etológia jegyzet” elérhető fejezetei eléréséhez katt ide (utolsó verzió: 2017. május 25.)!