Etológia előadás (etologsb17em)

Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia specializáció, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktatók: Dr. Pongrácz Péter, Dr. Miklósi Ádám,
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

1. Kommunikáció
2. Korai tanulás
3. Táplálkozás
4. Csalás/őszinteség
5. Tájékozódás
6. Állatjólét
7. Szülői ráfordítás, szülő-utód és testvér-testvér konfliktus
8. A szülői gondozási minták evolúciója
9. Problémamegoldó viselkedés I.
10. Problémamegoldó viselkedés II.
11. Az állati személyiség modellje