Etológia (etolo1b17e)

BSC Integrált Biológia képzés, 1 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám

Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: 
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag, 14x 15 dia (210);
Miklósi és mtsai: Bevezetés a modern etológiába (egyetemi jegyzet), 250 old. (in press)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Bevezetés – etológiai alapvetések: történet és módszer (Pongrácz Péter)
 2. A viselkedéselemzés „négy kérdése” (Miklósi Ádám)
 3. Tájékozódás, navigáció (Pongrácz Péter)
 4. Táplálkozás, táplálékkeresés (Pongrácz Péter)
 5. Csoportos élet (Miklósi Ádám)
 6. Ragadozó-zsákmány kapcsolatok (Pongrácz Péter)
 7. Kommunikáció (Pongrácz Péter)
 8. Szexuális szelekció – szaporodás (Miklósi Ádám) 
 9. Viselkedés neurális alapjai – problémamegoldás és tanulási folyamatok 1.
 10. Együttműködés és önzetlenség (kooperáció és altruizmus) (Miklósi Ádám)
 11. Szülői magatartás, utódgondozás (Pongrácz Péter)
 12. Viselkedés neurális alapjai – problémamegoldás ás tanulási folyamatok 2. (Miklósi Ádám)

Az “Etológia jegyzet” elérhető fejezetei eléréséhez katt ide (utolsó verzió: 2017. május 25.)!