Etológia (etolo1b17ea)

BSC Integrált Biológia képzés, 1 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám

Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: 
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag, 14x 15 dia (210);
Miklósi és mtsai: Bevezetés a modern etológiába (egyetemi jegyzet), 250 old. (in press)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Bevezetés – etológiai alapvetések: történet és módszer (Pongrácz Péter)
 2. A viselkedéselemzés „négy kérdése” (Miklósi Ádám)
  ppt formában innen letölthető
 3. Elme és tanulás (Miklósi Ádám)
  ppt formában innen letölthető
 4. Egyedfejlődés (Miklósi Ádám)
  ppt formában innen letölthető
 5. Táplálkozás, táplálékkeresés  (Pongrácz Péter)
 6. Ragadozó-zsákmány kapcsolatok (Pongrácz Péter)
 7. Kommunikáció (Pongrácz Péter)
 8. A viselkedés mechanizmusa – Probléma-megoldás és tanulási folyamatok (Miklósi Ádám)
 9. Szexuális szelekció – szaporodás (Pongrácz Péter)
 10. Szülői magatartás, utódgondozás (Pongrácz Péter)
 11. Csoportos élet (Miklósi Ádám)
 12. Együttműködés és önzetlenség (Miklósi Ádám)

Az “Etológia jegyzet” elérhető fejezetei eléréséhez katt ide (utolsó verzió: 2017. május 25.)!