Etológia előadás (etologsb17em) angol nyelven

Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia specializáció, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktatók: Dr. Pongrácz Péter, Dr. Pogány Ákos, Dr. Miklósi Ádám
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: Órai diasorozatok (14 x 30 dia); kiegészítő irodalom: óránként 1 szakcikk, Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA:

  1. Neuroethology. Modern methods in the research of mental representations. Communication, lateralization, recognition of con- and heterospecifics.
  2. Learning and the limitations of learning. Sensitive periods, effect of social rank, types of memory, cognitive map
  3. Communication 1. Communication within  species. Humans as signallers
  4. Communication 2. Communication between species. Humans as receivers.
  5. Mating systems, parental care. Monogamy, polygamy, deserting, cheating, brood parasitism.
  6. Urbanized animals – a new dimension of opportunistic behavior. The effect of human environment on the population level strategies of behavior. Domesticated species in the ecosystem.
  7. Variations of the individual-specific behavior. The role of personality traits (behavioral syndromes) in the process of adaptation
  8. Öregedés etológiája. Léteznek “öreg” állatok a vadonban? Evolúciós magyarázatok az élettartam hosszára
  9. Abnormal behavior. Recognizing abnormally behaving individuals, self-medication, abnormal behavior in domesticated species