Etológia 2 előadás (etolo2b20ea)

Kötelezően választható – speciális biológusi szakismeretek, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend:
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Korai tanulás (Pongrácz Péter)
 2. Szociális tanulás (Pongrácz Péter)
 3. Kommunikáció (Pongrácz Péter)
 4. Megtévesztés (Pongrácz Péter)
 5. Szülői magatartás, utódgondozás (Pongrácz Péter)
 6. Ráfodítás (Pongrácz Péter)
 7. Mérési módszerek (Miklósi Ádám)
 8. Motiváció (Miklósi Ádám)
 9. Problémamegoldás 1. (Miklósi Ádám)
 10. Problémamegoldás 2. (Miklósi Ádám)
 11. Domesztikáció (Pongrácz Péter)
 12. Urbanizáció (Pongrácz Péter)