Újabb ERC siker az Etológia Tanszéken

Újabb ERC siker az Etológia Tanszéken

A legrangosabb európai kutatási alap, az ERC Starting Grant pályázatán idén Magyarországon egyedüliként nyert kutatási támogatást tanszékünk munkatársa, Andics Attila. Az ötéves projekt során a Lendület-díjas kutató és csapata újszerű kognitív idegtudományi és etológiai módszerekkel vizsgálja majd, miként alkalmazkodik háziasított emlősök agya az emberi kommunikációs környezethez. A kutatás eredményei segíthetnek megérteni azt is, hogyan változtatta meg a beszéd megjelenése az emberi agy működését.

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) Starting Grant pályázata olyan kiváló, fiatal kutatóknak nyújt ötéves támogatást, akik szakterületükön már kimagasló eredményeket értek el. Andics Attila, az ELTE TTK Biológiai Intézet Etológia Tanszékén működő MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport vezetője a következő öt évre 1,9 millió eurós támogatást nyert

A 2021-ben induló projekt (Voice and speech perception across mammals: a comparative study of humans, dogs and pigs: VOIMA) nagyban épít a tanszéken több mint két évtizede működő Családi Kutya Program korábbi jelentős felfedezéseire, és a néhány éve indított Családi Törpemalac Programra is. Azonban a korábbi kutatásokhoz képest teljesen új megközelítést hoz. A kutatás fókuszában azok az emberre jellemző, a beszédfeldolgozás szempontjából fontos agyi specializációk állnak, amelyek más főemlősöknél nem figyelhetők meg. “A VOIMA projekt arra keresi a választ, hogy vajon ezek az agyi specializációk valóban kizárólag az embernél alakultak ki, vagy a beszéd megjelenésének következtében jelentek meg, újrafelhasználva már létező agyi folyamatokat az új cél érdekében” — magyarázza Andics. “A feltételezés az, hogy ha újrafelhasználás történt, akkor az emberi hang és beszéd feldolgozását segítő hasonló agyi specializációk kialakulhattak olyan fajokban is, amelyek környezetében szintén megjelent és fontossá vált az emberi beszéd. Ilyen faj a legrégebben háziasított emlős, a kutya; és ilyenek a társállatként csak az utóbbi időben népszerűvé vált törpesertések.”

A VOIMA projekt során Andics és kutatócsoportja a viselkedéses vizsgálatok mellett újszerű összehasonlító agyi képalkotó technikákat is alkalmaz majd: a korábban a tanszéken kutyákra kifejlesztett funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó (fMRI) vizsgálati módszert, a Lendület-program keretében kutyákra már sikerrel alkalmazott éber eseményfüggő potenciál (ERP) vizsgálatokat, és tervezi egy egészen új, nem-invazív agyi képalkotó eljárás, a közel-infravörös spektroszkópiára épülő HD-DOT (high-density diffuse optical tomography) adaptációját. E módszer segítségével egyedülálló módon, altatás és beavatkozás nélkül kerülhet sor nem tréningezett, akár mozgó, illetve újszülött állatok agyműködésének a vizsgálatára is.

 

Az ERC Starting Grantet korábban összesen négy alkalommal nyerték el az ELTE kutatói. A korábbi nyertesek: Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék tudományos főmunkatársa; Kocsis Bence, az ELTE Atomfizikai Tanszék egyetemi adjunktusa; Szöllősi Gergely, az ELTE Biológiai Fizika Tanszék tudományos főmunkatársa és Mátyus Edit, az ELTE Fizikai Kémia Tanszék adjunktusa.

A kutatásról részletes információk elérhetők a kutatócsoport honlapján.