Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta

Oktató: Dr. Gácsi Márta, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: Kutyafélék evolúciója, Az állatok személyisége
Követelmények: kollokvium – írásbeli beugró és szóbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: T. Grandin, M. J. Deesing (ed): Genetics and the behavior of domestic animals. Academic Press, 1998
Serpell, J. (ed):The Domestic Dog – Its evolution, behaviour and interactions with people. Cambridge University Press, UK, 1995

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban – Gazdasági szempontok; Állatvédelmi szempontok; Társállatok
 2. Viselkedési változások: genetikai és egyedfejlődési folyamatok. Evolúciós léptékű változások: domesztikáció; Az egyedi tapasztalatok és a tanulás szerepe: szelidítés; Habituáció
 3. Szocializációs mechanizmusok. Az ember szerepe a fajtársfelismerő rendszerben; Szocializáció a fajtársakhoz. Milyen mértékben változik meg a fajspecifikus szociális szerveződés az emberrel való együttélés során? A farkas és a kutya viselkedésének összehasonlítása
 4. A kutya – evolúciós sikertörténet? Hasznos háziállatból társállat? Egy nem szokványos domesztikációs forgatókönyv. Az emberi környezetben betöltött szociális szerep – falka vagy család? A kutya intraspecifikus és interspecifikus szociális viselkedésének összehasonlítása. A kutya-ember kötődés mint humán analóg szociális viszony
 5. Agresszió. Az agresszió biológiai funkciója. Mennyiben különbözik a fajtársak és az ember irányába mutatott agresszió? Mit tudunk a veleszületett és a környezeti tényezők szerepéről, arányáról?
 6. „Abnormális” viselkedés. Hogyan definiálható a normális vagy abnormális viselkedés egy társállatnál? Egyedfejlődési tényezők. Egy új terápiás lehetőség – nyugtató feromonok alkalmazása.
 7. Egy nem szociális társállat – a macska. A szociális viszony jellege ember és macska között. Territóriumhasználati alternatívák. Predációs viselkedésformák
 8. Vadállatok tartása társállatként. Fajnak megfelelő tartás, természetes környezet. Veszélyes és/vagy veszélyeztetett? Egy modern domesztikációs kísérlet: szelídségre szelektált rókák
 9. Interspecifikus kommunikáció. Az ember-állat kommunikáció. Az interspecifikus kommunikációban alkalmazott jelek: módosul-e a fajspecifikus viselkedésmintázat? Milyen mértékben képesek a társállatok az emberi jelek értelmezésére?
 10. A társállat funkció élettani vonatkozásai. Stresszérzékenység. A szaporodási viselkedést szabályozó mechanizmusok
 11. Társállatok viselkedése menhelyi körülmények között. Szociális berendezkedés különböző tartási viszonyok mellett. Viselkedéstesztelés. Szociális rehabilitáció
 12. Állatvédelmi-állatjóléti kérdések – írott és íratlan szabályok. EU előírások. Kulturális különbségek. Társadalmi elfogadottság – civil szervezetek