Dr. Pogány Ákos szakmai önéletrajza

Születési hely, idő: Pécs, 1978. 06. 11.
Nemzetiség: magyar

Végzettség: okleveles biológia szakos tanár
Elérhetőség: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail:
 akos.pogany@ttk.elte.hu

Tanulmányok:
2003-2006                 PhD ösztöndíjas hallgató, ELTE TKK, Biológia Doktori Iskola, Etológia Program
1997-2002                  Biológia tanár szakos hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Szupraindividuális Biológia Szakirány

Nyelvtudás: angol, spanyol

Tudományos fokozat: PhD, Disszertáció címe: „Párzási rendszerek a függőcinegéknél: szexuális szelekció, szexuális konfliktus és szülői együttműködés”

Szakmai tevékenység, beosztások:
2015-                           Egyetemi adjunktus – ELTE, Etológia Tanszék
2010-2015                Tudományos munkatárs – ELTE Etológia Tanszék
2007-2010                Tudományos segédmunkatárs – ELTE Etológia Tanszék
2006-2007                Megbízott kutató – Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, UK

Oktatói tevékenység:
2015-     Biológia kritériumtárgy (BSc és osztatlan tanári gyakorlat)

2015-     A biológia tanításának elmélete (BSc és osztatlan tanári előadás)
2014-     Bevezetés a viselkedésökológiába (BSc előadás)
2014-     Viselkedésökológia (MSc gyakorlat)
2014-     Etológia (BSc gyakorlat)
2013-     Introduction to Behavioural Ecology (BSc előadás, angol)
2006-     Viselkedésökológia doktori kurzus (PhD)

Hazai és külföldi ösztöndíjak:
2018   Bolyai+ Új Nemzeti Kiválóság Program – Emberi Erőforrások Minisztériuma
2017   Bolyai János Kutatói Ösztöndíj – Magyar Tudományos Akadémia
2017   Új Nemzeti Kiválóság Program – Emberi Erőforrások Minisztériuma
2012-2013  Magyar Ösztöndíj Bizottság, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Bielefeld, Németország)
2004   Marie Curie Fellowship (University of Bath, UK)
2001    Erasmus ösztöndíj (Lund University, Svédország)

Legjelentősebb 5 publikáció (5 éven belül):
Pogány Á., Vincze E., Szurovecz Z., Kosztolányi A., Barta Z., Székely T., Riebel K. 2018. Personality assortative female mating preferences in a songbird. Behaviour, 155: 481-503.

Krause E.T., Krüger O., Pogány Á. 2017. Zebra finch nestlings, rather than parents, suffer from raising broods under low nutritional conditions. Behavioral Ecology and Sociobiology, 71: 152.
Fugazza C., Pogány Á., Miklósi Á. 2016. Recall of others’ actions after incidental encoding reveals episodic-like memory in dogs. Current Biology, 26: 3209-3213.
Morvai B., Nanuru S., Mul D., Kusche N., Milne G., Székely T., Komdeur J., Miklósi Á., Pogány Á. 2016. Diurnal and reproductive stage-dependent variation of parental behaviour in captive zebra finches. PloS One, 11: e0167368.
Pogány Á., Kosztolányi A., Miklósi Á., Komdeur J., Székely T. 2015. Biparentally deserted offspring are viable in a species with intense sexual conflict over care. Behavioural Processes, 116: 28-32.