Dr. Pogány Ákos szakmai önéletrajza

Születési hely, idő: Pécs, 1978. 06. 11.
Nemzetiség: magyar

Végzettség: okleveles biológia szakos tanár
Elérhetőség: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail:
 akos.pogany@ttk.elte.hu

Tanulmányok:
2003-2006                 PhD ösztöndíjas hallgató, ELTE TKK, Biológia Doktori Iskola, Etológia Program
1997-2002                  Biológia tanár szakos hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Szupraindividuális Biológia Szakirány

Nyelvtudás: angol, spanyol

Tudományos fokozat: PhD, Disszertáció címe: „Párzási rendszerek a függőcinegéknél: szexuális szelekció, szexuális konfliktus és szülői együttműködés”

Szakmai tevékenység, beosztások:
2015-                           Egyetemi adjunktus – ELTE, Etológia Tanszék
2010-2015                Tudományos munkatárs – ELTE Etológia Tanszék
2007-2010                Tudományos segédmunkatárs – ELTE Etológia Tanszék
2006-2007                Megbízott kutató – Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, UK

Oktatói tevékenység:
2015-     Biológia kritériumtárgy (BSc és osztatlan tanári gyakorlat)

2015-     A biológia tanításának elmélete (BSc és osztatlan tanári előadás)
2014-     Bevezetés a viselkedésökológiába (BSc előadás)
2014-     Viselkedésökológia (MSc gyakorlat)
2014-     Etológia (BSc gyakorlat)
2013-     Introduction to Behavioural Ecology (BSc előadás, angol)
2006-     Viselkedésökológia doktori kurzus (PhD)

Hazai és külföldi ösztöndíjak:
2012-2013           Magyar Ösztöndíj Bizottság, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Bielefeld, Németország)

2004                      Marie Curie Fellowship (University of Bath, UK)
2001                      Erasmus ösztöndíj (Lund University, Svédország)

Legjelentősebb 5 publikáció (5 éven belül):
Fugazza, C., Pogány, Á.,  Miklósi, Á. 2016. Spatial Generalization of Imitation in Dogs (Canis familiaris). Journal of comparative psychology, In Press

Pogány Á., Kosztolányi A., Miklósi Á., Komdeur J., Székely T. 2015. Biparentally deserted offspring are viable in a species with intense sexual conflict over care. Behavioural Processes, 116: 28-32.

Pogány Á., Szurovecz Z., Vincze E., Barta Z., Székely T. 2014. Mate preference does not influence reproductive motivation and parental cooperation in female zebra finches. Behaviour, 151:1885-1901.

van Dijk R.E., Székely T., Komdeur J., Pogány Á., Fawcett T.W., Weissing F.J. 2012. Individual variation and the resolution of conflict over parental care in penduline tits. Proceedings of the Royal Society of London B, 279:1927-1936.

Pogány Á., van Dijk R.E., Horváth P., Székely T. 2012. Parental behaviour and reproductive output in male-only cared and female-only cared clutches in the Eurasian penduline tit (Remiz pendulinus). Auk, 129:773-781.