Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció Előadás (bb1c9169)

2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter 

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, genetika
Követelmények: A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója – Typotex, Budapest (2010)

 1. A domesztikáció fogalma, definíciója. Klasszikus elképzelések, a domesztikált állat jellemzői. Domesztikáció és szelídítés. Modern elméletek az „öndomesztikációról”
 2. A domesztikáció az ember biológiai és kulturális evolúciójának fényében. A modern ember fejlődése az utóbbi százezer évben. A letelepedés, majd a mezőgazdaság kialakulása
 3. A legfontosabb domesztikált állatok. Rövid történeti áttekintés a jelentős háziállatokról. Fénykor és hanyatlás – mikor, hol, melyik háziállat jelentősége volt a legnagyobb
 4. A domesztikációs folyamat 1. Funkció.Mitől lesz hasznos egy állat az ember számára? Mitől lesz hasznos az ember egy állat számára?
 5. A domesztikációs folyamat 2. Mechanizmus; Genetikai változások – élettani változások – viselkedési változások
 6. A domesztikációs folyamat 3. Ontogenezis és evolúció. Neoténia, fiatalkori hatások, reproduktív izoláció. Mesterséges szelekció és öndomesztikáció
 7. Társállatok domesztikációja – mítosz és valóság. Versengő elméletek a kutya domesztikációja kapcsán. A macska domesztikációja
 8. A domesztikáció modellezése. A novoszibirszki szelíd róka vállalkozás
 9. Hogyan lehet ennyiféle kutya (tyúk, macska stb.?) A küllemi sokféleség eredete. A viselkedési sokféleség eredete
 10. A domesztikáció árnyoldalai. Állatjóléti kérdések. A háziállatok hatása a természetes ökoszisztémára
 11. A domesztikáció hatása az emberre. Biológiai változások az emberben. Történelmi léptékű hatások
 12. A domesztikáció jelene. Lehetnek-e új háziállatok? Sikeres és sikertelen domesztikációs próbálkozások
 13. Öndomesztikáció – urbanizáció. A legjelentősebb városiasodó fajok. Milyen tényezők játszanak szerepet az állatok urbanizációjában?