Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)

Term.tudományos alapozó tárgy, 2 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos
Követelmények a  szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat (szept., dec., márc., v. máj). Két fokozatú értékelés (megfelelt/nem felelt)

TEMATIKA

 1. A sejtek kémiai felépítése
 2. A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben
 3. A szénhidrátok felépítése a növényekben
 4. A szénhidrátok lebontási lehetőségei az élőlényekben
 5. A DNS szerveződése a sejtben és a fehérjék bioszintézise
 6. Kémiai jelátvitel a test folyadékterein keresztül („hormonális szabályozás”)
 7. Kémiai jelátvitel szinapszisokon keresztül („idegi szabályozás”)
 8. Klasszikus genetika
 9. Alapvető élettani folyamatok
 10. Populációgenetika és evolúció
 11. Ökológia
 12. Konzultáció, feladatmegoldás