Munkatársak

Az MTA-ELTE Összehasonlító Kutatócsoport munkatársai (2017-2022)

A kutatócsoport vezetője

Dr. Miklósi Ádám 
Tanszékvezető egyetemi tanár

Immáron több mint 15 éve foglalkozik a kutya-ember kapcsolat etológiai megközelítésével. Kollégáival együttműködve számos új felismerést tett, amikor a párhuzamokat keresett az ember és a kutya viselkedése között. Jelenlegi kutatásai középpontjában a kommunikáció és a szociális tanulás áll, de foglalkozik a kutyák érzelmeket kifejező viselkedésével is. Felismerte, hogy a kutya viselkedése kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ihletet nyerjünk szociális robotok viselkedésének megtervezéséhez. Ebből kiindulva igyekszik megfogalmazni az etorobotika tudományának főbb kutatási irányait. Könyve második, átdolgozott kiadását Dog Behaviour, Evolution and Cognition címmel az Oxford University Press 2014-ben adta ki. 2017. szeptemberétől az ELTE TTK Biológiai Intézet igazgatója. 

Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-381-2179 belső mellék: 8079 E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu

Munkatársak

Dr. Abdai Judit
Tudományos munkatárs

Kutatása az állat-robot interakciók tanulmányozására összpontosít. Vizsgálja, hogy melyek azok a viselkedéselemek, amik elősegíthetik egy robot mint szociális partner elfogadását, beleértve a szociális percepció vizsgálatát. Ezen kívül az állat-robot interakciót mint új módszertani megközelítést alkalmazza kutyák és macskák szociális viselkedésének és kogníciójának vizsgálatához.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8789
E-mail: abdai.judit@gmail.com

BBBMBabarczi-Bereczky Boróka
Kutató biológus

Kutatási témája a kutya-gazda kapcsolat. A kutatócsoportban közreműködik a pályázatok megírásában és menedzselésében.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-381-2179
E-mail: beboro@caesar.elte.hu

 

farsangDr. Ferdinandy Bence
Tudományos munkatárs

Fizikus, kutatási területe az állatok viselkedésének automatikus felismerése és az etorobotika. Jelenleg két fő projekten dolgozik. Az egyik gépi tanulási módszertan fejlesztése arra, hogy állatok által viselt okoseszközök inerciális adataiból kinyerhető legyen az állatok viselkedése. A másik projekt Biscee, a szociális robotunk fejlesztése, amelyben ő írja a szoftverek többségét, amelyek meghatározzák Biscee viselkedését.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8642
E-mail: fbence@elte.hu

Gácsi MártaDr. Gácsi Márta
Tudományos főmunkatárs

Főbb kutatási területe a kutya-ember kapcsolat szocio-kognitív vonatkozásainak komparatív vizsgálata, kutyák, farkasok és más fajok viselkedésének elemzése etológiai módszerekkel. A kutya humán-analóg képességeinek és viselkedésformáinak feltárása során elsősorban a kötődés és az interspecifikus kommunikáció területén végez átfogó kutatásokat. Az utóbbi években mérnök-etológus összefogással a kutya-ember interakciókat modellként alkalmazva dolgozik szociális robotok viselkedésének újszerű kialakításán.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8795
E-mail: marta.gacsi@ttk.elte.hu

Peres KrisztinaLiszkai-Peres Krisztina
Tudodmányos segédmunkatárs

Gyermekpszichológus, jelenlegi kutatási témái az ember-digitális eszköz interakció, és fejlődési zavarok diagnosztizálása mozgás alapján. Azt vizsgálja, hogy egy élőlényszerű viselkedést mutató eszköz (telefon/tablet) segíthet-e a gyermekkori eszközhasználat mértékének normalizálásában. Egy másik kutatás keretében egy gépi tanuló tanuló algoritmus hatékonyságát vizsgálja a tekintetben hogy képes-e megkülönböztetni autizmussal, ADHD-val élő gyerekek mozgását normál fejlődésű gyerekek mozgásától.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail:
peres.krisztina@ppk.elte.hu

Reicher VivienReicher Vivien
Tudodmányos segédmunkatárs

Okleveles kognitív tudományi kutató. Munkája során az érzelmi feldolgozás neurális és viselkedésbeli összefüggéseit vizsgálja kutyán, beleértve a tanulás és az egyedfejlődés folyamatait. Különböző módszertani megközelítések ötvözésével (etológiai és idegtudományi) vizsgálja a kutya (neuro)kognitív képességeit.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék:
E-mail: reicherv@caesar.elte.hu

Salamon AttilaDr. Salamon Attila
Tudományos segédmunkatárs

Kutatási témája a kutyák szocio-kognitív képességeinek vizsgálata, valamint az ember és kutya közti kapcsolat több szempontú elemzése. Jelenleg a kutyák szociális tanulásának vizsgálatával foglalkozik.
Szakmai önéletrajz  Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: dr.attila.salamon@gmail.com

 

Korábbi munkatársak

Dr. Bálint Anna
Tudományos segédmunkatárs

Az érzelmi töltetű ingerek neurális feldolgozását vizsgálja kutyán és emberen. Jelenleg két fő témán dolgozik. Az egyik kutatásban mesterségesen előállított, érzelmi tartalommal bíró hangok agyi feldolgozását vizsgálja kutyánál és embernél funkcionális MRI segítségével. A másik kutatásban természetes emberi és kutya vokalizációk agyi feldolgozását elemzi kiváltott agyi potenciál (ERP) technika segítségével kutyán.

Dr. Bunford Nóra
Tudományos munkatárs

A diszfunkcionális érzelmi feldolgozás etiológiai és patofiziológiai alapjait, viselkedésbeli megjelenéséit, illetve ezek többmódszeres mérését kutatom.
Továbbá érdekel az érzelmi feldolgozás alap- és összehasonlító-kutatása. E kutatások eredményeit felhasználva és továbbgondolva az alkalmazott kutatás területén foglalkozom az érzelmi feldolgozás különféle negatív funkcionális következményeivel és releváns farmakológiai és pszichoszociális kezelések fejlesztésével és kiértékelésével.

Hock Ferenc, tudományos segédmunkatárs

Koller DóraKoller Dóra
Kutató biológus

Kutatási területe a különböző kutyafajták szociális viselkedését befolyásoló genetikai faktorok meghatározása kandidáns gén vizsgálat alapján. Szakmai önéletrajz.

Raj LeventeDr. Raj Levente
Tudományos segédmunkatárs

Kutatási témája a mobil robot rendszerek irányítása. Fő feladata a Kutatócsoportban az eto-robotikai kísérletek alapjául szolgáló mobil robotok működtetése és fejlesztése. 

 

SUDr. Stefania Uccheddu
Tudományos segédmunkatárs

Kutatási témája a macskák és kutyák szocio-kognitív képességeinek vizsgálata, az ember és macska közti kapcsolat és kommunikáció elemzése.

 

UjfalussyD_b-1Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia

Tudományos munkatárs. Szakmai önéletrajz
E-mail: ujfalussydori@gmail.com

További együttműködő partnerek

Prof. Korondi Péter, Budapest Műszaki Egyetem – Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék munkatársa. Segítséget nyújt a robotika, a mechatronika és az informatika területén végzett kutatásainkban.

Dr. Topál József etológus, a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatóhelyettese, Dr Bunford Nóra pszichológus, a Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet – Fejlődéstani és Transzlációs Idegtudomány Kutatócsoport vezetője, Dr. Andics Attila az MTA-ELTE LENDÜLET csoport vezetője és  Dr. Kubinyi Enikő az ELTE-ERC kutatócsoport vezetője – volt munkatársainkkal szoros együttműködésben dolgozunk a kutyák szociális és kognitív képességeinek tanulmányozásának specifikus aspektusain.

Dr. Less Ferenc, r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője. Hozzáférést biztosít számunkra a rendőrségi kutyákhoz, és együttműködik teljesítményük tesztelésében.

Külföldi (intézményekben dolgozó) partnerek

Dr. Lakatos Gabriella, a Hertforshire Egyetem munkatársa, segít a társrobotok hatékony és élőlényszerű szociális viselkedésének kialakításában. Szoros együttműködésben dolgozunk a macskák szociális és kognitív képességeinek tanulmányozásán.

Prof. Robert Wayne (Kaliforniai Egyetem, Los Angeles) és kutatócsoportja hozzáférést biztosít számunkra a kutya genom azon részeihez, amelyek még ismeretlen potenciális polimorfizmusok lókuszait tartalmazzák, és nem állnak rendelkezésre nyílt adatbázisokban.

Prof. Mihoko Niitsuma és Dr. Vincze Dávid (Chuo Egyetem, Precíziós Mechanika Tanszéke, Tokió, Japán) együttműködése sokat segít a társrobotok hatékony és elfogadható szociális viselkedésének kialakításában.