Az állatok személyisége (BIO/2/12)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Kubinyi Enikő

A kurzus nyelve: angol

Követelmények: a kurzust a vizsgaidőszakban tartjuk meg előre egyeztetett időpontban, összevont órákban 4 napon, 10:30-15:00-ig. A hallgatók előadást tartanak önálló felkészülés alapján az előre kiadott tankönyvekből, cikkekből.

Tankönyvek:

Claudio Carere és Dario Maestripieri: Animal Personalities. Behavior, Physiology, and Evolution

Jennifer Vonk, Alexander Weiss, Stan A. Kuczaj: Personality in Non-human Animals

 

Helyszín: ELTE TTK C épület, 7.110

A tantárgy tematikája:
1. A személyiségkutatás alapismereteinek áttekintése – Alapfogalmak, módszertan, pszichológiai és viselkedésökológiai megközelítések, személyiségjegyek.
2. A gerinctelenek személyisége – Genetikai és élettani háttér, egyedfejlődés, ökológia. A személyiség evolúcióját befolyásoló tényezők.
3. A gerincesek személyisége – Viselkedési variabilitás, genetikai alapok, szaporodási sikeresség.
4. A kutya személyisége – Személyiségjegyek, mérési módszerek, genetikai és környezeti hatások, alkalmazhatóság.
5. A humán temperamentum- és személyiségjegyek, genetikai és élettani háttér

Tantárgyleírás:
Akik állatokat tartanak, nagy valószínűséggel úgy vélik, hogy a háziállatok és állatkedvencek is különböző személyiségűek, akár az emberek. Ma már kétségtelen, hogy ez nem csak az állattulajdonosok vélekedése, hiszen tudományos vizsgálatok a gerinctelenektől a halakon át a főemlősökig számos faj egyedeinél leírták már a viselkedési és élettani paraméterek időbeli és helyzetek közötti állandóságát, vagyis határozott személyiségjegyeket találtak. Az állatok személyiségének kutatása azért különösen izgalmas, mert integrálja az mechanizmus, egyedfejlődés, funkció és törzsfejlődés kérdéseit. Nem elhanyagolható a személyiség szerepe a laboratóriumi és terepvizsgálatoknál, illetve állatok fogságban tartásánál sem, mivel a különböző egyedek eltérően reagálhatnak ugyanarra a tényezőre. Emellett a személyiség biológiai hátterének megismerése az emberi személyiség evolúcióját és jellegzetességeit is megvilágíthatja. Az élővilág diverzitásának megőrzésében is segíthet annak tudatosítása, hogy a különböző fajok egyedei sajátos személyiséggel is rendelkeznek. A tantárgy célja az állatok (és olykor az ember) személyiségével foglalkozó kutatások áttekintése a hogyan és a miért kérdések szempontjából.