Az állatok személyisége (bb1c9502)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Kubinyi Enikő
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia, Genetika, Élettan
Követelmények a vizsgaidőszakban: a vizsga az előadásokon elhangzott anyagból történik. Az előadó a diasorozatokat kérésre átadja a diákoknak a szemeszter végén. Szóbeli vizsga az órai anyag alapján. A várható kérdések megegyeznek a felmérők kérdéseivel. Megajánlott jegy szerezhető két módon. (1) két, angol nyelvű szakcikk feldolgozásáért vagy (2) egy szakcikk feldolgozásáért + 5 db órai felmérő benyújtásáért. A szakcikkeket a hallgatók saját érdeklődésüknek megfelelően választják ki úgy, hogy illeszkedjenek a kiadott tematikába. Az előadás ne legyen hosszabb 5 percnél és max. 5 dia illusztrálja: foglalja össze a cikk Bevezetés, Módszer, Eredmények és Diszkusszió részét. Az órai felmérők során lehet használni a jegyzeteket és egyéb segédeszközt. A felmérőt nem kötelező beadni.
Ajánlott irodalom: Claudio Carere és Dario Maestripieri: Animal Personalities. Behavior, Physiology, and Evolution (The University of Chicago Press)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA
1. A személyiségkutatás alapismereteinek áttekintése – Alapfogalmak, módszertan, pszichológiai és viselkedésökológiai megközelítések, személyiségjegyek.
2. ELTE kutatások: A kutya személyisége – Személyiségjegyek, mérési módszerek, genetikai és környezeti hatások, alkalmazhatóság.
3. Gerinctelenek személyisége – Genetikai és élettani háttér, egyedfejlődés, ökológia. A személyiség evolúcióját befolyásoló tényezők.
4. A halak személyisége – Viselkedési variabilitás, genetikai alapok, szaporodási sikeresség.
5. A madarak személyisége I.
6. A madarak személyisége II.
7. A főemlősök személyisége I.
8. A főemlősök személyisége II.
9. Genetika
10. Evolúciós pszichológia
11. Hormonális hatások: a tesztoszteron
12. Kvíz, tesztoszteron, oxitocin

A tantárgy leírása:

Akik állatokat tartanak, nagy valószínűséggel úgy vélik, hogy a háziállatok és állatkedvencek is különböző személyiségűek, akár az emberek. Ma már kétségtelen, hogy ez nem csak az állattulajdonosok vélekedése, hiszen tudományos vizsgálatok a gerinctelenektől a halakon át a főemlősökig számos faj egyedeinél leírták már a viselkedési és élettani paraméterek időbeli és helyzetek közötti állandóságát, vagyis határozott személyiségjegyeket találtak. Az állatok személyiségének kutatása azért különösen izgalmas, mert integrálja az mechanizmus, egyedfejlődés, funkció és törzsfejlődés kérdéseit. Nem elhanyagolható a személyiség szerepe a laboratóriumi és terepvizsgálatoknál, illetve állatok fogságban tartásánál sem, mivel a különböző egyedek eltérően reagálhatnak ugyanarra a tényezőre. Emellett a személyiség biológiai hátterének megismerése az emberi személyiség evolúcióját és jellegzetességeit is megvilágíthatja. Az élővilág diverzitásának megőrzésében is segíthet annak tudatosítása, hogy a különböző fajok egyedei sajátos személyiséggel is rendelkeznek. A tantárgy célja az állatok (és olykor az ember) személyiségével foglalkozó kutatások áttekintése ahogyan és a miért kérdések szempontjából.