Állatvédelem előadás (bbbn9124)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: állatjólét előadás, Etológia előadás

Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval).

TEMATIKA

1. A nem-gazdasági jellegű állattartásból adódó problémák – Állatsportok, bemutatók, szórakoztatás, kedvtelésből történő állattartás
2. Állattartás kedvtelésből I. Vadonbefogás, egzotikus állatkereskedelem
3. Állattartás kedvtelésből II. A „társállat” fogalma, domesztikált társállatok
4. Az állattenyésztők felelőssége. Fajhibridek, életképtelenséghez közelítő tenyészváltozatok
5. A kutya- és macskatenyésztés árnyoldalai – Történeti áttekintés, Küllemi tenyésztés, a fajták leromlása, örökletes betegségek
6. Kedvencek kiválasztásának, tartásának etikai problémái – Mi a leendő gazda és mi a tenyésztő (menhely stb.) felelőssége?
7. Macskatartásból eredő gondok – Etika, környezetvédelem
8. Kutyatartásból adódó gondok – Társadalmi feszültség, környezet és egészségvédelem, menhelyek
9. Problémás állatsportok – Bikaviadal, ló- és agárverseny, a sportoló állat mint jóléti problémaforrás
10. Állatkertek, akváriumok – Van-e rájuk szükség a XXI. században?
11. Cirkuszi állatok – Az állatbemutatók múltja és jelene
12. Állatvédelem és környezetvédelem – Mit kezdjünk az invazív és a betelepített fajokkal?
13. Az állatvédelmi mozgalom. Aktivisták és anarchisták