Állatjólét előadás (bb2n1e10)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények a szorgalmi időszakban: a tanórák látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: S. J. Armstrong and R. G. Botzler: Animal Ethics Reader (London, 2003)

TEMATIKA

  1. Mire képesek az állatok? Állati fájdalomérzékelés. Tudatosság és kogníció
  2. Az intelligens fajok problémája. Emberszabású személyiség, jogokkal? Van-e a ceteknek személyiségük?
  3. Haszonállat tenyésztés. Állatok a tányérunkban – alternatív vegetarianizmus? Etikai kérdés-e a szőrmebunda viselése?
  4. Állatok és vallások viszonya. Megvetett, feláldozott, imádott állatok
  5. Kísérleti állatok – állatkísérletek (1). Meddig mehetünk el a laborkísérletekben? A hasznosság megállapítása. Nemzetközileg elfogadott szabályok
  6. Kísérleti állatok – állatkísérletek (2). Terepi vizsgálatok etikai és ökológia szempontokból. Állatok az oktatásban
  7. Biotechnológia. Genetikai tervezés az állatjólét érdekében. Xenotranszplantáció, klónozás
  8. A vadonélők védelmében (1). Vadászat – sport és szükségszerűség