Állatjólét előadás (bb2n1e10)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények a szorgalmi időszakban: a tanórák látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: S. J. Armstrong and R. G. Botzler: Animal Ethics Reader (London, 2003)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

  1. Mire képesek az állatok? Állati fájdalomérzékelés. Tudatosság és kogníció
  2. Az intelligens fajok problémája. Emberszabású személyiség, jogokkal? Van-e a ceteknek személyiségük?
  3. Haszonállat tenyésztés. Állatok a tányérunkban – alternatív vegetarianizmus? Etikai kérdés-e a szőrmebunda viselése?
  4. Állatok és vallások viszonya. Megvetett, feláldozott, imádott állatok
  5. Kísérleti állatok – állatkísérletek (1). Meddig mehetünk el a laborkísérletekben? A hasznosság megállapítása. Nemzetközileg elfogadott szabályok
  6. Kísérleti állatok – állatkísérletek (2). Terepi vizsgálatok etikai és ökológia szempontokból. Állatok az oktatásban
  7. Biotechnológia. Genetikai tervezés az állatjólét érdekében. Xenotranszplantáció, klónozás
  8. A vadonélők védelmében (1). Vadászat – sport és szükségszerűség