Állatjólét előadás (alketosb17em)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények a szorgalmi időszakban: a tanórák látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

 1. Etológia mint alkalmazott tudomány – Főbb kutatási irányok: állatjólét, állattenyésztés (haszonállatok); társ- és hobbiállatok; fajmegőrzés/ állatkertek
 2. Az állatjólét biológiai és morális megközelítése – Miért szükségesek az állatjóléti megfontolások? Az “állatvédő” mozgalmak szerepe. Politikai szabályozás
 3. A szenvedés mint biológiai jelenség – A stressz szerepe; kellemetlen ingerek tudatosulása; párhuzamok humán kutatásokkal
 4. Az állatkísérletek etikai szabályozása – Engedély mentes és engedély köteles kategóriák. Nemzetközi vonatkozások. Projekt kérelem Magyarországon
 5. Haszonállatok etológiája I. – Állatjóléti megfontolások a haszonállat tartás és tenyésztés keretében
 6. Haszonállatok etológiája II. – Abnormális viselkedésformák kutatása, megelőzése, megszűntetése
 7. Társállatok viselkedése I. – Alkamazott kutya viselkedés kutatás; menhelyek; munkakutyák; páriakutyák
 8. Társállatok viselkedése II. – A macska etológiája; társállat és ökológiai teher
 9. Állatok terápiás szerepkörben – Biofília elmélet; állattartásból eredő pozitív hatésok az ember egészségére; állatterápia
 10. Kedvtelésből tartott állatok viselkedése – Tartási, tenyésztési sajátosságok. Szelíd vagy domesztikált? Új változatok, fajhibridek
 11. Domesztikált fajok az ökoszisztémában – Elvadult/ elhagyott háziállatok; hibridizáció vadon élő rokon fajokkal; irtani, vagy elfogadni? Funkcionális ökológia
 12. Invazív/ behurcolt fajok etológiája – Mitől lesz sikeres egy behurcolt faj? Ökológiai hatás elemzése. Lehetséges (ellen)lépések szükségessége és lehetőségei
 13. Kompetíció ember és vadonélő fajok között – A “kártevők” etológiája; viselkedés-alapú védekezés kártevők ellen
 14. Emberre irányuló predáció – Az “emberevés” etológiája