Alkalmazott etológia gyakorlat (bb1n4ab1)

Kötelező differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter, Dr. Konok Veronika
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia I. Ea (bb1c1105)
Követelmények a  szorgalmi időszakban: mi
ndkét gyakorlaton részt kell venni, és mindkét gyakorlat anyagából a szorgalmi időszakban el kell készíteni a beadandó jegyzőkönyvet.

A tárgy blokkosított formában van megtartva. A hallgatók maximum 15-20 fős csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon, melyekre rendszerint egy hétvégén kerül sor. Csoportonként két foglalkozást tartunk, különböző témával foglalkozva ezeken.

I. Viselkedési stratégia, állati személyiség vizsgálata – A „bátorság-visszahúzódás” viselkedési tengely kísérletes megfigyelése verőköltő bodobácsokon. Vannak-e stabil jellegzetességek e rovarok kockázatvállaló magatartásában?

II. Akusztikus kommunikáció – A kutyaugatás által hordozott információ megfejtése emberek, mint „hallgatóság” bevonásával. Mitől függ az, hogy mennyire bosszantó egy biológiai eredetű hang?

Kötelező irodalom: Pongrácz Péter: Kutyaugatások hangulatának és kontextusának felismerése, valamint annak megítélése, hogy mennyire bosszantó egy-egy ugatás az ember számára. Fejezet: Altbäcker V., Gácsi M., Kosztolányi A., Pogány Á, Lakatos G, Pongrácz P, Dóka A.: Etológiai gyakorlatok: Budapest: ELTE, 142-151. (2013)
Szakcikk:
Gyuris et al. (2011). Individual behaviour in firebugs (Pyrrhocoris apterus). Proc. Roy. Soc. B., 278, 628-633.