A Tanszék története (2006-2012)

A Családi Kutya Program kutatási irányai kibővülnek. Az elsők között végeztünk személyiségkutatást kutyán (REF), és az itt alkalmazott viselkedés-leírási módszerek lehetővé tették az egyes személyiségvonásokra ható genetikai tényezők felderítését is. A dopamin-rendszer egyes elemei (pl. DRD4 receptor) valószínűleg befolyásolják a kutyák aktivitását, illetve impulzivitását (REF). További kutatásaink a kutya-ember szociális viselkedésformák újabb funkcionális hasonlóságaira mutattak rá, sikerült bizonyítani a kutyák utánzásra való hajlamát (REF), és hogy a csecsemőkhöz hasonlóan érzékenyek bizonyos humán kommunikatív jelzésekre (REF).

Etológiai kutatásaink tapasztalatait emberrel való interakciókra is képes robotok kifejlesztésében is igyekeztünk kamatoztatni. Azt vizsgáljuk, milyen tulajdonságokkal kell felruházni egy ún. szociális robotot, ahhoz, hogy az sikeresen tudjon beilleszkedni egy emberi közösségbe (REF). A kérdésfeltevés hasonló, mint korábban a kutya esetében, ezért az ember-kutya kapcsolatot tekintjük mintának a robotok fejlesztésében.

Ethon_Tóni