A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az előadási anyagból (írásbeli beugróval)
Konzultációs lehetőség: igény szerint, vizsgaidőszakban, előre egyeztetett időpontban
Ajánlott segédanyag: J. Goodenough, B. McGuire, Wallace: Perspectives on animal behaviour. 2nd ed. Wiley & Sons Inc. New York, 2001.

TEMATIKA:

 1. Alapfogalmak. Predátorok, predáció fogalmának definiálása. Funkcionális ragadozók lehetséges csoportjai
 2. Növények és növényevők „küzdelme”. Növényevők mint predátorok? Növényi védekezés a lerágás ellen. Kompenzáció.
 3. A növényi védekezés leküzdése. Tapasztalatszerzés táplálkozás során. Az étrend eltanulása fajtársaktól
 4. Az étrend (1). Az étrend I. – poli-, oligo-, monofágok. Az étrend II. – váltás a táplálékfajták között
 5. Az étrend (2). Az étrend III. – az optimális táplálkozás elmélete. Az étrend IV. – generalisták és specialisták, valamint a kezelési és a keresési költség
 6. Optimális táplálkozás. Táplálkozás és védekezés, az optimális táplálkozás korlátai. A préda sűrűsége, funkcionális válaszgörbék
 7. Elsődleges védekező magatartás (1). Kripszis, kontúrtörés. Átlátszóság, színváltoztatás. Szín polimorfizmus, a háttér megválasztása
 8. Elsődleges védekező magatartás (2). Mozgás és rejtőszín kombinációja, a környezet átalakítása. Aposztatikus szelekció, aposzematizmus
 9. Elsődleges védekező magatartás (3). Müller-féle mimikri . Bates-féle mimikri
 10. Másodlagos védekező magatartás (1). Szemfoltok, hamis fejek . Öncsonkítás
 11. Másodlagos védekező magatartás (2). Sérülés tettetése, holttá dermedés. Jelzés a ragadozónak. Elrettentés
 12. Csoportos védekezés (1). Vészferomon. Megnövekedett figyelem, felhígulási hatás
 13. Csoportos védekezés (2). Az önző csorda. Az összezavarási hatás
 14. Csoportos védekezés (3). Csúfolódó magatartás. Altruizmus a védekezésben