A nyelvészet és az etológia kapcsolata – Egyetemi Anyanyelvi Napok

A nyelvészet és az etológia kapcsolata – Egyetemi Anyanyelvi Napok

Ha a nyelvi képesség kifejlődése, a nyelvészet és az etológia kapcsolata érdekel, ülj be március 1-jén 15 órától a kari tanácsterembe a Szót értenek-e velünk a kutyák? c. előadáscsokorra. Andics Attila etológus a téma világviszonylatban is kiemelkedő kutatójaként a kutyák nyelvfeldolgozó képességéről tart előadást. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet részéről fonetikai, jelnyelvi és kognitív nyelvészeti hozzászólások egészítik ki a programot, amely így nyelv és megismerés tág (a fajspecifikus jellemzőkön és a verbális kommunikáción túlmutató) megközelítését ígéri. Előadóink lesznek még: Deme Andrea, Hattyár Helga és Imrényi András.

Bővebb információ: elteonline.hu