A kutyák etológiája (angol nyelven) (BIO/2/8)

Szabadon választható tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Ajánlott előtanulmányi rend: BSc Kutyafélék evolúciója c. tárgy elvégzése, Etológia alapismeretek
Követelmények a  szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása, részvétel a vitában. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: év közben, előre megbeszélt időpontban
Az órák hosszabb blokkokban, a félév során 6 alkalommal lesznek megtartva. 1. A kutyák és rokon fajainak evolúciós és etológiai kutatása

A téma megbeszélés, feladatok kiosztása , a kurzus alapja a Miklósi (2014) Dog behaviour, evolution and cognition c. könyv anyagának átbeszélése, az összes fejezet elolvasása nyomán, kérdések alapján

2. 1-4. fejezet – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ

3. 5-8. fejezet

4. 9-12. fejezet

5. 13-16. fejezet

6. Lezáró, összefoglaló megbeszélés