A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027) (kutyevb18eo)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Ajánlott előtanulmányi rend: evolúció, etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után
Ajánlott segédanyag: az előadás diái

Tankönyvek:
Miklósi Ádám, Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában. Typotex Kiadó, 2006
Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója. Typotex Kiadó, 2010
Csányi Vilmos Kutyaakadémiája, Magyar Etológia Alapítvány, Galaktika 2015 (kapható a tanszéken)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA 2021-ben:

 1. A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája (Dr. Abdai Judit)
 2. A kutyafélék összehasonlító rendszertana és ökológiája (Dr. Pongrácz Péter)
 3. A farkas mint a kutya őse (Dr. Kubinyi Enikő)
 4. A kutya domesztikációja (Dr. Kubinyi Enikő)
 5. Két közeli rokon: kojot és sakál (Dr. Pongrácz Péter)
 6. Félúton a háziasítás felé? A dingó (Gácsi Márta)
 7. Egyedfejlődés (Gácsi Márta)
 8. Szociális viszonyok és kooperáció (Gácsi Márta)
 9. Agonisztikus viselkedés (Gácsi Márta)
 10. Akusztikus kommunikáció (Dr. Faragó Tamás)
 11. Személyiség (Dr. Kubinyi Enikő)
 12. Ökológiai és szociális kogníció (Dr. Abdai Judit)
 13. Genetikai és környezeti hatások: egyedi variabilitás (Dr. Kubinyi Enikő)

VIZSGA: írásbeli beugró után szóbeli vizsga.