A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Ajánlott előtanulmányi rend: evolúció, etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után
Ajánlott segédanyag: az előadás diái
Miklósi Ádám, Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában. Typotex Kiadó, 2006
Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója. Typotex Kiadó, 2010

TEMATIKA:

 1. A kutyafélék összehasonlító rendszertana és ökológiája. Kojot, farkas, dingó, sakálok, rókák stb. –  rokonság
 2. A farkas mint a kutya őse. Kialakulás, elterjedés, ökológia, szociális viselkedés, eltérések a kutyától és más kutyaféléktől
 3. A kutya domesztikációja. Domesztikációs elméletek, összehasonlítás más fajok domesztikációjával, következmények
 4. Két közeli rokon: kojot és sakál. Milyen közeli rokonok (keresztezhetőség)? Azonosságok, különbségek vs. kutya vs. farkas
 5. Félúton a háziasítás felé? A dingó. Történet, természetes környezet, „fajspecifikus” viselkedés, eltérések és hasonlóságok a viselkedésben
 6. Egyedfejlődés. Fejlődési szakaszok, érzékeny periódusok  –  Kötődés: kutya vs farkas
 7. Szociális viszonyok és kooperáció. Fajon belüli szociális kapcsolatok, együttműködés. Kutya-ember kapcsolat speciális esetei: segítő kutyák
 8. Agonisztikus viselkedés. Hierarchia, agressziós viselkedésbeli különbségek, kutyatámadások
 9. Akusztikus kommunikáció. Fajspecifikus hangok; farkasvokalizáció, kutyaugatás
 10. Személyiség. Egyedi különbségek
 11. Ökológiai és szociális kogníció. Tárgyállandóság, kognitív térkép, figyelemfelismerés, mentális attribúció, szociális tanulás
 12. A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája. Vizuális képességek, olfaktorikus képességek, agyméret-változás
 13. Genetika és környezeti hatások: egyedi variábilitás. Kromoszómatörténet, öröklődésmenetek, kvantitatív genetika, heritabilitás, kandidáns gének, orvosgenetikai modellek