A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027) (kutyevb18eo)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Ajánlott előtanulmányi rend: evolúció, etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után
Ajánlott segédanyag: az előadás diái

Tankönyvek:
Miklósi Ádám, Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában. Typotex Kiadó, 2006
Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója. Typotex Kiadó, 2010
Csányi Vilmos Kutyaakadémiája, Magyar Etológia Alapítvány, Galaktika 2015 (kapható a tanszéken)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA 2020-ban,

 1. A kutyafélék összehasonlító rendszertana és ökológiája. Kojot, farkas, dingó, sakálok, rókák stb. – rokonság (szeptember 10. Pongrácz Péter)
 2. A farkas mint a kutya őse. Kialakulás, elterjedés, ökológia, szociális viselkedés, eltérések a kutyától és más kutyaféléktől (szeptember 17. Kubinyi Enikő)
 3. A kutya domesztikációja. Domesztikációs elméletek, összehasonlítás más fajok domesztikációjával, következmények (szeptember 24. Kubinyi Enikő)
 4. Két közeli rokon: kojot és sakál Milyen közeli rokonok (keresztezhetőség)? Azonosságok, különbségek vs. kutya vs. farkas. (október 1. Pongrácz Péter)
 5. Félúton a háziasítás felé? A dingó. Történet, természetes környezet, “fajspecifikus” viselkedés, eltérések és hasonlóságok a viselkedésben (október 8. Gácsi Márta)
 6. Egyedfejlődés. Fejlődési szakaszok, érzékeny periódusok – Kötődés: kutya vs farkas. (október 15. Gácsi Márta)
 7. Szociális viszonyok és kooperáció. Fajon belüli szociális kapcsolatok, együttműködés. Kutya-ember kapcsolat speciális esetei: segítő kutyák (október 22. Gácsi Márta)
 8. Agonisztikus viselkedés. Hierarchia, agressziós viselkedésbeli különbségek, kutyatámadások (november 5. Gácsi Márta)
 9. Akusztikus kommunikáció. Fajspecifikus hangok; farkasvokalizáció, kutyaugatás (november 12. Faragó Tamás)
 10. Személyiség. Egyedi különbségek (október 19. Kubinyi Enikő)
 11. A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája. Vizuális képességek, olfaktorikus képességek, agyméret-változás (december 3. Abdai Judit)
 12. Ökológiai és szociális kogníció. Tárgyállandóság, kognitív térkép, Figyelemfelismerés, mentális attribúció, szociális tanulás (október 26. Abdai Judit)
 13. Genetikai és környezeti hatások: egyedi variabilitás. Kromoszómaszerkezet, öröklődésmenetek, kvantitatív genetika, heritabilitás, kandidáns gének, orvosgenetikai modell (december 10. Kubinyi Enikő)

VIZSGA: online szóbeli