A kommunikáció evolúciója előadás (bbbn9078) (komevob18eo)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta

Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Konok Veronika, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter, Dr. Topál József
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, evolúció
Követelmények a  szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

Tematika 2021-ben:

 1. Bevezetés – a kommunikáció vizsgálatának története (Dr. Pongrácz Péter)
 2. A kommunikáció adaptivitása I. (Dr. Pongrácz Péter)
 3. A kommunikáció adaptivitása II. (Dr. Faragó Tamás)
 4. A kommunikáció elemzésének ökológiai megközelítése (Dr. Topál József)
 5. A kommunikáció formai elemzése: módszertan 06. (Konok Veronika)
 6. Érzelmi kommunikáció – funkcionális és evolúciós szempontok (Konok Veronika)
 7. Biológiai szintézis és neurobiológiai vonatkozások (Konok Veronika)
 8. A kommunikáció kognitív megközelítése (Konok Veronika)
 9. Az emberi nyelv biológiai alapjai (Dr. Topál József)
 10. Mesterséges nyelvek I. – nyelvtanítási kísérletek (Gácsi Márta)
 11. Mesterséges nyelvek II. – a nyelvi kompetencia alapformái (Gácsi Márta)
 12. Interspecifikus kommunikáció: ember és kutya (Gácsi Márta)
 13. A kommunikáció szerepe a szinkronizációban (Konok Veronika)

Vizsga: írásbeli beugró után szóbeli vizsga